Unit 8.1Salīdzinājumi ar Like

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like, kā darbības vārds, izsaka patīkamas un baudāmas lietas.

Prievārdu like izmanto, lai salīdzinātu divas līdzīgas vai vienādas lietas vai idejas.

Form

Salīdzinājumam ar like parasti ir sekojoša formula:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Like izmanto, lai salīdzinātu divas lietas, kas ir līdzīgas vai identiskas.

Summary

Prievārdu like izmanto, lai veidotu salīdzinājumus starp diviem līdzīgiem vai identiskiem priekšmetiem vai arī līdzīgām idejām.

Izmantojamā formula:
First clause + like + noun/pronoun + …

Piemēram:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like palīdz salīdzināt virtuves smaržu ar puķu smaržu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu