Unit 5.1

To be used to nolieguma formā

Verb Phrase

To be used to ir izteiciens, kuru izmanto, lai runātu par pazīstamiem paradumiem un pazīstamām paražām.

Kad izteikts nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz to, ka teikuma priekšmetam ir kāds paradums.

To be used to nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Nolieguma formas saīsinātās formas ir tādas pašas kā to be saīsinātās formas: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not used to Verb + ing
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working
  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

To be used to formula nolieguma formā noliedz kaut ko vai kādu darbību, kas kādam ir pazīstama vai tiek dēvēta par paradumu.

To be used to nolieguma [negative] formā noliedz paradumus un paražas, kas ir pazīstami/pazīstamas.

Izmantojamā formula:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Piemēram:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” nav teikuma priekšmeta paradums.

PIEZĪME: Nesajauc to ar to use to, kas var parādīties tikai teikumos ar pagātnes laiku.

Piemēram:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Izmantojam to be used to, lai izrādītu darbību, kas ir teikuma priekšmeta paradums dotajā brīdī.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= Izmantojam to use to, lai izrādītu darbību, kas nenotika pagātne, bet notiek tagad.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu