Unit 5.1

To be used to Ezezkoa

Advertising

Introduction

To be used to ohiturak edo ezagunak ditugun ohiturak adierazteko erabiltzen den egitura da.

Ezezko forman adieraztean, aditzak subjektuak ohitura batzuk dituela ezezten du.

Form

To be used toezezko forman, hurrengo egitura dauka:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Subject To Be + not Used To Gerund
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Ezezko formaren forma laburtua to be aditzaren forma laburtuaren berdinak dira: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used to the noise of the shower.

Use

To be used to egiturak, ezezko forman, norbait ezaguna daukan edo ohituta dagoen gauza edo ekintzak ezezteko erabiltzen dira.

Summary

To be used toezezko forman, ohiturak edo ezagunak ditugun ekintzak ezezteko erabiltzen dira.

To be used to ezezko forman erabiltzean, subjektuarekin hasten gara gehi to be not gehi used to eta aditza -ing atzizkiekin amaituta edo izenordain edo substantibo esaldiekin azkenean.

Adibidez:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” ez da subjektuaren ohitura bat.

OHARRA: Ez nahastu to use to-rekin, hau jada iraganeko forman dauden esaldiekin bakarrik agertu daiteke.

Adibidez:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = to be used to subjektua orain ohituta ez dagoen ekintza bat adierazteko erabiltzen dugu.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”=  to use to iraganean gertatu ez zen baina orain gertatzen ari den ohitura bati buruz hitz egiteko erabiltzen dugu.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License