Unit 6.1

Substantibo plural aldaezinak

Advertising

Introduction

Substantiboek pertsona, leku, gauza, gertaera, substantzia edo kualitate bati erreferentzia egiten die.

Sustantibo aldaezinak forma singular eta plural berdina daukaten substantiboak dira.

Form

Substantibo aldaezinek ez dituzte pluralen formazio arau berdinak jarraitzen, berdinak dira singularrean eta pluralean. Substantiboak singular eta plural formak dituenean artikulua egokitu egiten da, baina singular forma bakarri daukanean, ez dugu -s gehitzen substantiboaren amaieran.

Gehien erabiltzen diren substantibo plural aldaezinak hurrengoak dira: clothesfireworks, glassesgoggles, jeansoutskirtsscissors, series, thankstrousers

A pair of substantiboaren aurretik gehituz singular forma eratzen da, entitate singular bakarra balitz moduan erreferentzia egiten hasten garelako.

Example

Substantibo aldaezinen singular forma

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Substantibo aldaezinen plural forma

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers is going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Substantibo plural aldaezinak substantibo pluralen forma berdinean erabiltzen dira.

Substantibo zenbakaitz plural batzuei erreferentzia egiten die edo entitate singular bati, zati batez baino gehiagoz konposaturiko objektu bati (zatituta dauden objektuak baten moduan kontsideratzen direnak: scissorstrousersglasses…).

Summary

Substantibo aldaezinak singular eta plural forma berdina duten substantiboak dira, eta artikulu zuzena erabili behar dugu bereizteko. Ez dituzte plural formen eraketaren arauak jarraitzen.

Gehien erabiltzen direnak hurrengoak dira: clothesfireworks, glasses, jeansscissorsthankstrousers

Adibidez:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Jeans pluralean eta singularrean forma berdina dauka.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Trousers plural forman bakarrik joan ahal da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License