Unit 11.1

Bai edo ez galderak iragan forman

Introduction

Bai edo ez galderak [yes or no questions] zehar galderak [closed questions] ere deitzen dira edo galdera polarrak [polar questions]  haien erantzuna bai edo ez bakarrik izan daitekeelako. Zehar galderen erantzunak galdera laburrak [short answers] deitzen dira.

Zehar galderan iragan forman irainaldiari buruz hitz egiteko informazioari buruz galdetzeko erabiltzen dira.

Form

[Ikusi Bai edo ez galderak orainaldi forman, level A1]

Iragan forman, aditz laguntzailearen iragan formak eta aditz modala erabili dezakegu.

Bai edo ez galdera batzuk dagokien erantzun laburrak hurrengoak dira:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Were you…? Yes, I was. / Yes, we were. No, I wasn’t. / No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did you…?
Yes, I did. / Yes, we did. No, I didn’t. / No, we didn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.
Have you…? Yes, I have. No, I haven’t.
Has she…? Yes, she has. No, she hasn’t.

Example

  • Did she go by car? – No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday? – Yes, we were.
  • Have they closed the garage door? – No, they haven’t.

Use

[Ikusi Bai edo ez galderak orainaldi forman, level A1]

Summary

Bai edo ez galderek bai edo ez erantzunak bakarrik izan ditzakete.

Bai edo ez galderen egitura hurrengoa da: Aditz laguntzailea edo modala gehi subjektua eta substantiboa edo aditza (esaldia galdera marka batekin amaitzen da).

Erantzun laburren egitura hurrengoa da: Bai edo ez [yes or no] gehi koma eta subjektua eta aditz laguntzailea edo modala ondoren (galderaren berdina).

Adibidez:
— “Did you go to school yesterday? – Yes, I did.” =  Bai/ez galderak zehar galderak ere deitzen dira, eta galdera to do aditz laguntzailearekin galdetu denez, erantzun laburrak hau izango du.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- galderak  galdera zuzenak [open questions] deitzen dira erantzun infinitoak eduki ditzaketelako.

OHARRA: Bai edo ez galderak eratzeko aditz laguntzailea (behavedo) edo modala (cancouldwould…) bakarrik erabili daiteke.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License