Unit 9.1

Adberbioen eraketa

Introduction

Adberbioak klausularen beste elementuen modifikatzaile moduan funtzionatzen duten espresioak dira. Informazio ugari eman dezakete.

Form

Adberbioak adjektiboetatik sortu daitezke atzizkiaren arabera. Formazio kasuak hurrengoak dira:

Regular

Adberbioak -ly adjektiboetara gehituz bakarrik eratzen dira.

Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly

Exceptions

Formazio erregularrerako salbuespenak:

 • Adjektiboak -y atzizkiarekin: -i-ra aldatzen da eta ondoren -ly gehitu.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Adjektiboa kontsonantea + -le-rekin amaitzen bada, -e -y bihurtzen da.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Adjektiboak -ic atzizkiarekin: -ally gehitu.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Irregular

Badaude adberbio irregularrak:

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly eta timely adjektiboak dira eta adberbio moduan erabili nahi baditugu, hurrengo egitura jarraitzen dugu:

 • Friendly ⇒ modu atseginean;
 • Timely ⇒ garaiz.

Example

Regular

Adberbio gehienak

 • He was answering slowly.

Adjektiboak -y atzizkiarekin

 • She easily moved to another flat.

Adjektiboak kontsonantea + -le, -e amaierarekin

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Adjektiboak -ic atzizkiarekin

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Irregular

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Adberbioak aditz, adjektibo, perpaus edo beste adberbio bati buruz informazio gehigarria emateko edo hauek deskribatzeko erabiltzen dira.

Summary

Adverbs klausularen beste elementuen modifikatzaile moduan funtzionatzen duten espresioak dira. Informazio gehiago ematen dute. Kasu gehienetan, adjektibo batetik adberbio bat egiteko gai gara, -ly bakarrik gehituz.

Adibidez:
“Beautiful” ⇒ “Beautifully“. = -ly gehitzen dugu adjektiboaren amaieran.

Badaude salbuespen batzuk, adjektiboen amaieraren arabera.

Adibidez:
-y atzizkiarekin, -y aldatzen dugu -i-ra eta -ly gehitu: “Easy ⇒ “Easily“.
Kontsonantea + -le, -e aldatzen dugu -y-ra: “Noble ⇒ “Nobly“.
-ic atzizkiarekin, -ally gehitzen dugu: “Drastic ⇒ “Drastically“.

Adberbio batzuk irregularrak dira eta ez dago araurik haien eraketarako (fully, publiclyin a timely manner…).

Adibidez:
— “Publicly” ⇒ “Publicly”.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License