Határozószó-képzés

Introduction

A határozószók [adverbs] olyan kifejezések, amelyek módosítják a mellékmondat más elemeit. Széleskörű információt nyújtanak.

Form

A határozószókat melléknevekből képezzük, azok végződésétől függően. A különböző képzési esetek a következők:

Szabályos

 • A határozószókat úgy képezzük, hogy -ly-t teszünk a melléknevekhez.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • Az -y-ra végződő melléknevek esetében : -i-re változtatjuk, mielőtt -ly-t teszünk hozzá.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Ha egy melléknév mássalhangzóra + -le-re végződik: az -e-ből -y lesz.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Az -ic-re végződő melléknevek esetében: -ally-t teszünk hozzá.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Irregular

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

A friendly és a timely melléknevek, és ha határozószókként szeretnénk őket használni, akkor a következő a szerkezetük:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

Szabályos

A legtöbb határozószó

 • He was answering slowly.

Az -y-ra végződő melléknevek

 • She easily moved to another flat.

A mássalhangóra + -le, -e-re végződő melléknevek

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Az ic-re végződő melléknevek

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Rendhagyó

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

A határozószó egy olyan szó, amely leír egy igét, melléknevet, mondatot, egy másik határozószót, vagy több információt ad róluk.

Summary

A határozószók [adverbs] olyan kifejezések, amelyek módosítják a mellékmondat más elemeit. A melléknevekből képezzük a határozószókat, és egy általános szabályt követünk.

Például:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = -ly-t teszünk hozzá;

Van néhány kivétel, a melléknevek végződésétől függően.

Például:
-y végződéssel: “Easy” ⇒ “I can easily drink alcoholic drinks.” = Az -y-t -i-re változtatjuk, és -ly-t teszünk hozzá;
Mássalhangzó + -le végződéssel: “Noble” ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = We change -e to -y;
-ic végződéssel: “Drastic” ⇒ “Steak prices drastically changed.” = We add -ally.

Néhány határozószó rendhagyó, és nincs szabály a képzésükre vonatkozóan (fully, publicly, in a timely manner…).

Például:
“Publicly“ ⇒ “He publicly continued his speech.”

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a határozószók képzését kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License