Vonzatos Igék

Introduction

A vonzatos ige [phrasal verb] egy két részből, igéből és elöljárószóból álló ige. Az elöljárószó általában egy teljesen új jelentést ad az igének.

Form

A vonzatos igének két része van: az első részt alapnak hívjuk, amelyben az ige áll; a második rész egy határozószóból vagy egy prepozícióból áll, amely követi az alapot.

A vonzatos igéket tartalmazó mondatoknak általában a következő a szerkezete:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Van néhány szabály:

  • Néhány vonzatos ige tranzitív, vagyis utána egy tárgynak kell állnia;
  • Néhány vonzatos ige intranzitív, vagyis utána nem állhat tárgy;
  • Míg néhány vonzatos ige szétválasztható, és közé tehető a tárgy, mások viszont nem azok, tehát nem lehet a két rész közé tárgyat tenni.

A leggyakrabban használtak a következők: come in, get up, look for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

A vonzatos igéknek általában teljesen más a jelentése, mint az igének, amiből képződnek. Általában nagyon nehéz megérteni a vonzatos igék jelentését, csupán a szavakat figyelembe véve, amelyekből állnak.

Summary

A vonzatos igék [phrasal verbs] kis mondatok, amelyek egy ige és egy prepozíció vagy ige vagy határozószó kombinációjából állnak. Jelentésük teljesen különbözik az eredeti igéjétől, és nem értherjük meg egy vonzatos ige jelentését, ha csak annak alkotóelemeit nézzük. Nincs szabály a képzésükre vonatkozóan, tehát fejből kell őket megtanulni (come in, look after, turn off…).

A szerkezetek a következők:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Például:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Valakit felébreszteni (to wake up) azt jelenti, hogy a tárgyat (you) felébresztjük (to make awake).
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up azt jelenti, hogy felvetünk egy témát.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a vonzatos igék használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License