Összehasonlító Mellékmondatok: As … as


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A melléknevekkel és határozószókkal történő összehasonlítást [comparison] arra használjuk, hogy összehasonlítsunk dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve a közöttük lévő egyenlőséget vagy egyenlőtlenséget.

Az egyenlőséget kifejező összehasonlítást [comparative of equality] (as…as mellékmondatot) ugyanarra a célra használjuk.

{nézze meg a Melléknevekkel és határozószókkal történő összehasonlítás, A1 szint részt}

Form

Az egyenlőséget kifejező összehasonlításnak általában három féle szerkezete van.

Állítómódú alakok:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Tagadó módú alakok:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Kérdő módú alakok:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Azonos dolgok
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Különböző dolgok
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Információkérés egyenlőségről/egyenlőtlenségről
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

A következő esetekben használjuk az egyenlőséget kifejező összehasonlítást (as…as mellékmondat):

 1. Azonos dolgokról beszélés (állító);
 2. Különböző dolgokról beszélés (tagadó);
 3. Információkérés különböző dolgok közötti egyenlőségről/egyenlőtlenségről (kérdő)

Summary

A egyenlőséget kifejező összehasonlítást [comparative of equality] (as…as mellékmondat) arra használjuk, hogy hangsúlyozzuk két dolog, ember vagy cselekvés közötti egyenlőséget vagy egyenlőtlenséget.

 • Állító mód:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Tagadó mód:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Kérdő mód:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Például:
— Állító mód: “My doll is as lovely as yours.”
— Tagadó mód: “My doll is not as lovely as yours.”
— Kérdő mód: “Is my doll as lovely as yours?

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az as…as összehasonlító mellékmondat használatát kontextusba helyezve.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License