Összehasonlító Mellékmondatok: As … as

Introduction

A melléknevekkel és határozószókkal történő összehasonlítást [comparison] arra használjuk, hogy összehasonlítsunk dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve a közöttük lévő egyenlőséget vagy egyenlőtlenséget.

Az egyenlőséget kifejező összehasonlítást [comparative of equality] (as…as mellékmondatot) ugyanarra a célra használjuk.

{nézze meg a Melléknevekkel és határozószókkal történő összehasonlítás, A1 szint részt}

Form

Az egyenlőséget kifejező összehasonlításnak általában három féle szerkezete van.

Állítómódú alakok:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Tagadó módú alakok:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Kérdő módú alakok:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Azonos dolgok
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Különböző dolgok
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Információkérés egyenlőségről/egyenlőtlenségről
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

A következő esetekben használjuk az egyenlőséget kifejező összehasonlítást (as…as mellékmondat):

 1. Azonos dolgokról beszélés (állító);
 2. Különböző dolgokról beszélés (tagadó);
 3. Információkérés különböző dolgok közötti egyenlőségről/egyenlőtlenségről (kérdő)

Summary

A egyenlőséget kifejező összehasonlítást [comparative of equality] (as…as mellékmondat) arra használjuk, hogy hangsúlyozzuk két dolog, ember vagy cselekvés közötti egyenlőséget vagy egyenlőtlenséget.

 • Állító mód:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Tagadó mód:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Kérdő mód:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Például:
— Állító mód: “My doll is as lovely as yours.”
— Tagadó mód: “My doll is not as lovely as yours.”
— Kérdő mód: “Is my doll as lovely as yours?

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az as…as összehasonlító mellékmondat használatát kontextusba helyezve.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.