Unit 6.1

Rzeczowniki niezmienne w liczbie mnogiej

Introduction

Rzeczownik [noun] nazywa osoby, miejsca, rzeczy, wydarzenia, substancje, jakości.

Rzeczownik niezmienny to rzeczownik którego liczba pojedyncza i  mnogawyglądają tak samo.

Form

Rzeczowniki niezmienne nie postępuj zgodnie z ogólną zasadą formowania liczby mnogiej, są takie same w liczbie pojedynczej i mnogiej. Gdy rzeczownik ma zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą, artykuł jest do niego dostosowany, ale jeśli ma tylko postać pojedynczą, nie dodamy -s końcu rzeczownika.

Najczęściej używanymi rzeczownikami niezmiennymi w liczbie mnogiej są: clothesfireworksglassesgogglesjeansoutskirtsscissorsseriesthankstrousers

Dodanie a pair of przed rzeczownikiem sprawia, że ​​rzeczowniki są liczby pojedynczej, ponieważ zaczynamy odnosić się do nich jako do jednej istoty.

Example

Singular form of the invariant nouns

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Plural form of the invariant nouns

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers are going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Niezmienne rzeczowniki w liczbie mnogiej są używane w taki sam sposób, jak rzeczowniki w liczbie mnogiej. Są one używane do odwoływania się do niektórych niepoliczalnych rzeczowników lub pojedynczego bytu, czegoś, co składa się z więcej niż jednej części (podzielone obiekty traktowane jako jeden: scissorstrousersglasses…).

Summary

Rzeczowniki niezmienne w liczbie mnogiej to takie rzeczowniki, które nie zmieniają formy w liczbie mnogiej . Rzeczowników nieodmiennych jest w języku angielskim bardzo dużo.

Najpopularniejsze z nich to: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Na przykład:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Używamy tego samego słowa dla liczby pojedynczej czy mnogiej.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Spodnie mogą istnieć tylko w liczbie mnogiej.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License