- English Grammar A2 Level for Polish speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-pl -

Porównania z like

Introduction

Like [1] to czasownik używany by wyrazić rzeczy z których czerpiemy przyjemność.

Przedimek like [1] jest używany to by zrobić porównanie między dwoma podobnymi lub takimi samymi rzeczami lub ideami.

Form

Porównanie z like [1] zazwyczaj ma taką strukturę:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Używamy like [1] by porównać dwie rzeczy, które są podobne lub identyczne.

Summary

Przyimek like [1] jest używany by zrobić porównanie między dwoma podobnymi lub identycznymi rzeczami lub ideami.

Struktura:
First clause + like + noun/pronoun + …

Na przykład:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like [1] pomagać nam porównać zapach kuchni do kwiatów.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.