Unit 5.2

Verbs followed by Gerunds and Infinitives

Verb Phrase

Bazı fiillerden sonra genellikle fiil yerine isim olarak kullanılan Gerund (-ing) hali veya Infinitive hali kullanılır.

Aşağıdaki fiiller Gerund veya Infinitive ile birlikte kullanılır:

 • verbs + gerund [verb + -ing]: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • verbs + infinitive [to + verb]: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait
 • Verbs + gerund
  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.
 • Verbs + infinitive
  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Bu kural için yazılı bir formül ve yöntem olmadığından dolayı en doğrusu pratik yaparak zamanla hangi fiillerde sonra Gerund hangilerinden sonra Infinitive geldiğini öğrenmek olacaktır.

Bazı fiillerden Gerund veya Infinitive hallerini alan bir fiil kullanılır.

 • En yaygın Gerund fiilleri şunlardır: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • En yaygın Infinitive fiilleri şunlardır: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Örneğin:
— “I admit loving you.” = Admit fiili Gerund ile birlikte kullanılıyor.
— “I decided to marry him.” = Decide fiili Infinitive ile birlikte kullanılıyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book