Unit 1.2

Present Perfect ile Kullanılan Zaman Zarfları

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Zarflar [adverbs] cümledeki diğer ögeleri betimleyerek geniş çapta bilgi sunarlar.

Zaman Zarfları [time adverbs] genellikle Present Perfect ile kullanılırlar.

Form

 Present Perfect ile Kullanılan Temel zaman zarflar already, just, still ve yet.

Cümledeki yerleri:

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Not: Bu zaman zarfları her biri cümlede ayrı bir yere sahiptir. Bu yerler her zarf için farklıdır ve doğru kullanılabilmeleri için bu zarflara çalışılması gereklidir. 

Example

Olumlu İfadeler

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Olumsuz İfadeler

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

Zaman Zarflarını eylemin ne zaman yapıldığını, ne kadar sürede yapıldığını ve ne sıklıkla yapıldığını göstermek için kullanılır

 • .Already: Şu ana kadar gerçekleşen ve tamamlanan ve şimdi veya gelecekte bir daha gerçekleşmeyecek olan olaylar için kullanılır. (şu zamana kadar)
 • Just: Olumlu yapıda kullanılır ve kısa bir süre önce gerçekleşen bir olaydan bahsetmek için kullanılır. (kısa zaman önce)
 • Still: zarfı olumsuz ve soru cümlelerinde bir olayın hali hazırda bitmediğinden veya beklenenden daha uzun sürdüğünü göstermek için kullanılır. (olmaya devam ediyor)
 • Yet: Şu an değil fakat yakın gelecekte gerçekleşecek bir olayı anlatmak için kullanılır ve genelde olumsuz bir yapıya sahiptir. Soru içerisinde olayın hali hazırda gerçekleşip gerçekleşmediğini sormak için kullanılır. (şu ana kadar)

Summary

Zarflar [adverbs] present perfect ile kullanıldığında cümledeki diğer ögeleri betimlerler.

Her cümlede farklı yerlerde yer alırlar.

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Örneğin:
“I haven’t arrived home yet. = Şu an değil fakat yakın gelecekte gerçekleşecek bir olayı anlatmak için kullanılır (şu ana kadar).
“I have just arrived home.” = Kısa bir süre önce gerçekleşen bir olaydan bahsetmek için kullanılır (kısa süre önce).
“I have already arrived home.” = Geçmişte gerçekleşen ve tamamlanan ve gelecekte bir daha gerçekleşmeyecek olan olaylar için kullanılır. (şu zamana kadar).
“I still haven’t arrived home.” = Olumsuz cümlelerde olayın veya bir eylemin hala gerçekleşmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır. (olmaya devam ediyor).

NOT: Zarfların bazıları sadece olumsuz veya sadece olumlu halde kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book