Unit 5.1

To be used to Affirmative

Verb Phrase

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Olumlu Halde eylem, öznenin bahsedilen geleneği veya alışkanlığı gerçekleştirdiğini belirtir.

Olumlu Hali

Olumlu Halde “to be used to” aşağıdaki formül ile kullanılır.
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

SubjectTo Beused toVerb + -ing
Iamused toworking
Youareused toworking
He/She/Itisused toworking
We/You/Theyareused toworking

*”Used to” kalıbından sonra gelen fiil -ing ile biter.

  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.
To be used to alışkın olunan gelenekleri ve alışkanlıkları anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır. Olumlu Halde eylem, öznenin bahsedilen geleneği veya alışkanlığı gerçekleştirdiğini belirtir.

Olumlu hal formülü:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + … (ör. I am used to having breakfast early in the morning.).

Örneğin:
“I am used to having breakfast early in the morning.” = Özne bir alışkanlığı olduğunu kabul ediyor.

NOTE: Used to kalıbını bir fiil takip ediyorsa sonu -ing ile biter (verb + -ing).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book