Unit 5.1

To be Used to Fiilinin Olumlu Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Olumlu Halde  [affirmative] yardımcı eylem olarak, öznenin bahsedilen geleneği veya alışkanlığı gerçekleştirdiğini belirtir.

Form

Olumlu

Olumlu Halde “to be used to” aşağıdaki formül ile kullanılır.
Özne + to be + used to + [fiil + -ing]/zamir/isim tamlaması  + …

  •  to be fiilinin kısa hali : I’m – you’re – he’s…
Subject To Be used to Verb + -ing
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working

Example

  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

To be used to fiilinin olumlu hali alışkın olunan gelenekleri ve alışkanlıkları anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Summary

To be used to fiilinin olumlu [affirmative] hali alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Olumlu hal formülü:
Özne + to be + used to + [fiil + -ing]/zamir/isim tamlaması  + …

Örnek:
—  “You are used to having breakfast early in the morning.” = Breakfast öznenin alışkanlığıdır.

NOT:  Sadece geçmişte olan olaylardan bahsederken kullanılan- to use to yapısıyla karıştırmayınız.

Örnek:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” =  to be used to öznenin alışkanlığından bahsetmek için kullanılmış.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.” =  to use to ise burada geçmişte olan fakat artık gerçekleşmeyen bir olaydan bahsetmek için kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans