Unit 5.1

To be Fiilinin Olumlu Hali

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Olumlu Halde  yardımcı eylem olarak, öznenin bahsedilen geleneği veya alışkanlığı gerçekleştirdiğini belirtir.

Form

Olumlu

Olumlu Halde “to be used to” aşağıdaki formül ile kullanılır.
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  •  to be fiilinin kısa hali : I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Beused toVerb + -ing
Iamused toworking
Youareused toworking
He/She/Itisused toworking
We/You/Theyareused toworking

Example

  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

To be used to fiilinin olumlu hali alışkın olunan gelenekleri ve alışkanlıkları anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Summary

To be used to fiilinin olumlu hali alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Olumlu hal formülü:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

Örnek:
—  “You are used to having breakfast early in the morning.” = Breakfast öznenin alışkanlığıdır.

NOT:  Sadece geçmişte olan olaylardan bahsederken kullanılan- to use to yapısıyla karıştırmayınız.

Örnek:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” =  to be used to öznenin alışkanlığından bahsetmek için kullanılmış.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.” =  to use to ise burada geçmişte olan fakat artık gerçekleşmeyen bir olaydan bahsetmek için kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book