Unit 4.2

Zaman Zarfları

Adverbs

Zarflar [adverbs] cümledeki diğer ögeleri betimleyen isimlerdir. Cümle ile ilgili bilgi verirler.

Bir olayın gerçekleştiği zaman hakkında bilgi vermek için Zaman Zarfları [Adverbs of Time] kullanılır.

Zarflar genelde yardımcı fiillerden (to be/to have) sonra ya da diğer fiillerden önce kullanılır.

Bir olayın gerçekleştiği zamanı belirtmek için Zaman Zarfları kullanılır

En yaygın kullanılan zaman zarfları: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Zaman Zarfları bir olayın ne zaman gerçekleştiğini veya bahsi geçen kişinin eylemi ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmek için kullanılır. Bazı zarflar bir olayın ne kadar süre ve hangi sıklıkla gerçekleştiğini ifade ederler.

Bir olayın gerçekleştiği zaman hakkında bilgi veren zarflara Zaman Zarfları [Adverbs of Time] denir.

En yaygın kullanılan Zaman Zarfları: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since kelimeleridir.

Örnek:
“I’m studying now. = Now zarfı olayın o anda gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book