Unit 4.2

Zaman Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarflar [adverbs] cümledeki diğer ögeleri betimleyen isimlerdir. Cümle ile ilgili bilgi verirler.

Bir olayın gerçekleştiği zaman hakkında bilgi vermek için Zaman Zarfları [Adverbs of Time] kullanılır.

Form

Zarflar genelde yardımcı fiillerden (to be/to have) sonra ya da diğer fiillerden önce kullanılır.

Bir olayın gerçekleştiği zamanı belirtmek için Zaman Zarfları kullanılır

En yaygın kullanılan zaman zarfları: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

Zaman Zarfları bir olayın ne zaman gerçekleştiğini veya bahsi geçen kişinin eylemi ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmek için kullanılır. Bazı zarflar bir olayın ne kadar süre ve hangi sıklıkla gerçekleştiğini ifade ederler.

Summary

Bir olayın gerçekleştiği zaman hakkında bilgi veren zarflara Zaman Zarfları [Adverbs of Time] denir.

En yaygın kullanılan Zaman Zarfları: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since kelimeleridir.

Örnek:
“I’m studying now. = Now zarfı olayın o anda gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans