Unit 2.2

Gelecek Zaman İçin Kullanılan Will veya Be going to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek zaman kipi [future simple] gelecekten bahsetmemizi veya gelecek hakkında tahminde bulunmamızı sağlar. İngilizce’de gelecekten bir çok şekilde bahsedilebilir.

Gelecek zaman kipini fikirlerimizi ifade etmek, ani kararlar vermek ve umutlarımızı anlatmak için kullanırız. (Future Simple, A2  konusuna bakınız.)

“be going to” yapısını ise şimdiki zamanda gördüğümüz işaretlere dayanarak ileriye dönük amaçlarımızı ve geleceğe ilişkin tahminlerimizi anlatırken kullanırız. ( Be going to, A1 konusuna bakınız.)

Form

Gelecek Zaman (will) ve be going to  yapıları birbirinden farklıdır.
Olumlu

 • Gelecek zaman : Özne + will + fiil + …
 • Be going to: Özne + to be + going to + fiil + …

Olumsuz

 • Simple future: Özne + will + not + fiil + …
 • Be going to: Özne + to be + not + going to + fiil + …

Soru

 • Simple future: Will + özne + fiil + …?
 • Be going to: To be + özne + going to + fiil + …?

Example

Gelecek Zaman:

 1. Anlık verilen kararlar için
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Bir görüşe dayanan tahminlerde
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Davetlerde
  • Will you come with us?
 4. İsteklerde
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Tekliflerde
  • I will help you find your student card.
 6. Probably, certainly ve perhaps ile birlikte
  • I will certainly come to the party.
 7. Söz verirken
  • I promise I will never do it again!
 8. Gereklilik/ Zorunluluk / Gelecekle ilgili bir gerçekten bahsederken
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Tehdit söz konusu olduğunda
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. Konuşma anından daha önce karar verilmiş gelecek planlarından bahsederken
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Şimdiki zamandaki işaretlere dayanarak geleceğe dair yapılan konuşmalarda
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Gelecek Zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Konuşma anında verilen kararlar için;
 2. Bir görüşe dayanan tahminlerde;
 3. Davetlerde;
 4. İsteklerde;
 5. Tekliflerde;
 6. Probably, certainly, perhaps içeren cümlelerde;
 7. Söz verirken;
 8. İhtiyaç/görev/gelecek planlarından bahsederken;
 9. Tehdit durumunda.

Be going to aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Karar verilmiş gelecek planlarından bahsederken;
 2. Şimdiki zamandaki işaretlere dayanarak geleceğe dair yapılan konuşmalarda.

Summary

Gelecek Zaman [future simple] (will) ve be going to gelecek zamanın iki farklı kullanımıdır.

Örnek:
—“This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Fiyattan emin olmadığımız için tahminde bulunuyoruz bu yüzden gelecek zaman kullanıyoruz.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Fiyattan emin olduğumuz için be going to kullanıyoruz.

NOT: Kesin karar içeren durumlarda be going to kalıbı; diğer durumlarda ise gelecek zaman kipi kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans