Unit 9.2

Edatlar

Prepositions

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Edatlar [Prepositions] cümlenin farklı bir ögesine bağlı bulunan kelimeciklerdir.
Bir olayın nasıl olduğunu anlatmaya yardımcı olan edatlara Prepositions of Method ve Manner denir.

Form

En çok kullanılan Prepositions of Manner by ve with edatlarıdır.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Prepositions of method and manner eylemi nasıl yaptığımızı göstermek için kullanırız;

By eylemi belirtmek için kullanılır.

With eylem süresince davranışımızı ya da nesneyi belirtmek için kullanılır.

Summary

Edatlar [Prepositions] cümlenin farklı bir ögesine bağlı bulunan kelimeciklerdir. Prepositions of Method ve Manner Bir olayın nasıl olduğunu anlatmayı sağlarlar.

Temel Prepositions of Method and Manner “by” ve “with” kelimeleridir.

  • By edatını eylemlerden bahsederken kullanırız ve bu edattan sonra gelen fiil gerund (verb + -ing) formunda kullanılır;
  • With edatı ise bir şeye ulaşmak için kullanılan araçlardan veya nesnelerden bahsedilirken kullanılır ve genellikle kendisinden sonra bir isim gelir.

Örnek:
— “We can handle the situation by talking.” = Eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.
— “We can handle the situation with patience.” = Eylemi gerçekleştirirken tavrımızı anlatmak için kullanılıyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book