Unit 9.2

Edatlar


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Edatlar [Prepositions] cümlenin farklı bir ögesine bağlı bulunan kelimeciklerdir.
Bir olayın nasıl olduğunu anlatmaya yardımcı olan edatlara Yöntem ve Tarz Edatları [Prepositions of Method ve Manner] denir.

Form

En çok kullanılan Yöntem ve Tarz Edatları by ve with edatlarıdır.
By + [fiil + -ing]/isim
With + isim

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Yöntem ve Tarz Edatları eylemi nasıl yaptığımızı göstermek için kullanırız;

By eylemi belirtmek için kullanılır.

With eylem süresince davranışımızı ya da nesneyi belirtmek için kullanılır.

Summary

Edatlar [Prepositions] cümlenin farklı bir ögesine bağlı bulunan kelimeciklerdir. Yöntem ve Tarz Edatları [Prepositions of Method ve Manner] Bir olayın nasıl olduğunu anlatmayı sağlarlar.

Temel Prepositions of Method and Manner “by” ve “with” kelimeleridir.

  • By edatını eylemlerden bahsederken kullanırız ve bu edattan sonra gelen fiil gerund (fiil + -ing) formunda kullanılır;
  • With edatı ise bir şeye ulaşmak için kullanılan araçlardan veya nesnelerden bahsedilirken kullanılır ve genellikle kendisinden sonra bir isim gelir.

Örnek:
— “We can handle the situation by talking.” = Eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.
— “We can handle the situation with patience.” = Eylemi gerçekleştirirken tavrımızı anlatmak için kullanılıyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans

  • Edatlar from English Grammar A2 Level for Turkish speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-tr/?p=145