Unit 9.2

Prepositions of Method and Manner

Prepositions

Prepositions cümlenin farklı bir ögesine bağlı bulunan kelimeciklerdir. Bir olayın nasıl olduğunu anlatmaya yardımcı olan edatlara Prepositions of Method ve Manner denir.

EXTRA: Prepositions = Edatlar; Prepositions of Method and Manner = Hal ve Vasıta Edatları.

En çok kullanılan Prepositions of Manner by ve with edatlarıdır. Aynı amaçla kullanılırlar fakat anlamları farklıdır.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

  • By
    • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
    • He cooked the Japanese food by traditional methods.
  • With
    • He asked for the menu with haste.
    • They cut the onion with a knife.

By ve with, bir kişinin bir eylemi nasıl gerçekleştirdiğinden bahsetmek istenildiğinde kullanılır.

Prepositions cümlenin farklı bir ögesine bağlı bulunan kelimeciklerdir. Prepositions of Method ve Manner Bir olayın nasıl olduğunu anlatmayı sağlarlar.

Temel Prepositions of Method and Manner “by” ve “with” kelimeleridir. By edatını eylemlerden bahsederken kullanırız ve bu edattan sonra gelen fiil gerund (verb + -ing) formunda kullanılır; With edatı ise bir şeye ulaşmak için kullanılan araçlardan veya nesnelerden bahsedilirken kullanılır ve genellikle kendisinden sonra bir isim gelir.

Örneğin:
— “We can handle the situation by talking.” = Eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.
— “She looks at him with love.” = Eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book