Unit 2.1

Gelecek Zaman Olumlu Hali

Introduction

Gelecek Zaman [future simple] gelecek olaylardan bahsetmek için kullanılır. Gelecekten birçok şekilde bahsedilebilir. Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma veya olmama durumundan neredeyse kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumlu [affirmative] hali kullanıldığında yüklem öznenin gerçekleştirdiği bir eylemi doğrular.

Form

Gelecek zamanın olumlu cümle kurma formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + will + fiil + …

 • Olumlu yapının kısa hali: I’ll – you’ll – he’ll…
Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Example

 1. Söz verirken
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. Ani kararlar verirken
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3. Umutlar/Fikirler/Tahminler için

  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Use

Gelecek Zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Söz verirken;
 2. Ani kararlar verirken;
 3. Umut, tahmin veya fikir belirtirken.

Summary

Tahmin yürütmek, inançları anlatmak ve neredeyse kesin olaylardan bahsetmek için Gelecek Zaman [future simple] kullanılır. Olumlu hali [affirmative] kullanıldığında yüklem öznenin gerçekleştirdiği bir eylemi doğrular.

Gelecek Zaman Olumlu cümle kurmak için gereken formül aşağıdaki gibidir:
Özne + will + fiil + …

Örnek:
— “We will work on important projects next month.” = Bu cümlede gelecekle ilgili bir karardan bahsedildiği için Gelecek Zaman kullanılmıştır.
♦ “We work on important projects.” = present simple affirmative, to work (work).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans