Unit 2.1

Gelecek Zaman Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Gelecek Zaman [future simple] olaylardan bahsetmek için kullanılan zamandır.Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma veya olmama durumundan neredeyse kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için Gelecek Zaman kullanılır.

Olumsuz [negative] hali kullanıldığında yüklem, öznenin bir eylemi gerçekleştirmeyeceğini ifade etmek için kullanılır.

Form

Gelecek Zaman Olumsuz cümle kurma formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + will + not + fiil + …

 • Olumsuz kısa hali : I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…
Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

Example

 1. Söz verirken
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2. Ani verilen kararlarda
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3.  Umut/Fikir/ Tahmin
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

Gelecek Zaman Olumsuz hali aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Söz verirken;
 2. Ani verilen kararlarda;
 3. Umut,tahmin veya fikir belirtirken.

Summary

Gelecek Zaman [future simple] gelecek olaylardan bahsetmemizi sağlar.Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma veya olmama durumundan neredeyse  kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için kullanılır. Olumsuz [negative] hali kullanıldığında yüklem, öznenin bir eylemi gerçekleştirmeyeceğini ifade etmek için kullanılır.

Formül aşağıdaki gibidir:
Özne + will + not + fiil + …

Örnek:
— “We will not work on important projects next month.” = Bu cümlede gelecekle ilgili bir karardan bahsedildiği için Gelecek Zaman kullanılmıştır.
♦ “We don’t work on important projects.” = present simple negatve, to work (do not work).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans