Giriş

General - 1 minute

Bu kitap İngilizce öğrenmenin ilk adımı olan A2 seviyesinin dil bilgisi konularını içermektedir. Kitap Türkçe dilindedir ve Türk öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Hazırladığımız müfredat ile gereken bilgiler ve konular bir müfredatta derlenmiş ve ihtiyacınıza göre düzenlenmiştir.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book