Unit 4.2

Laiko Prieveiksmiai

Adverbs

Prieveiksmiai [adverbs] yra daiktavardžiai, kurie veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai.  Jie gali suteikti platesnės informacijos.

Laiko prieveiksmiai [adverbs of time] suteikia informacijos apie laiką.

Prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių (to be/to have) ar prieš kitus veiksmažodžius.

Vartojame laiko prieveiksmius apibūdinti įvykio ar veiksmo laiką.

Dažniausiai vartojami: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Laiko prieveiksmiai vartojami parodyti, kada kažkas įvyko arba kada kažkas kažką padarė. Kai kurie laiko prieveiksmiai gali parodyti kaip ilgai ir kaip dažnai veiksmai vyko.

Laiko prieveiksmiai [adverbs of time] suteikia informacijos apie laiką, kada kažkas vyksta.

Dažniausiai vartojami: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Pavyzdžiui:
— “I’m studying now.” = Vartojame now pabrėždami faktą, kad veiksmas vyksta kalbėjimo metu.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book