Unit 6.2

Laiko Prielinksniai

Prepositions

Prelinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia mums papildomos informacijos apie sakinį.

Vartojame laiko prielinksnius [prepositions of time] norėdami pasakyti, kada kažkas įvyko ar įvyks.

Laiko prielinksniai neina vieni, bet kartu su kitais sakinio elementais, sukurdami prielinksnines frazes: at, on, in ir by.

 • At
  • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
  • He is going to the forest at Easter.
  • At weekends we take the dogs for a walk.
 • On
  • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
  • She was born on the 1st of September in 1997.
  • The island sank on Sunday morning.
 • In
  • I always travel to famous forests in Finland in November.
  • In autumn it always rains.
  • In the evening the horses started to run.
 • By
  • Please, send me those tickets by Monday.
  • She has to finish her world map by next week.
  • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Laiko prielinksniai nurodo konkretų įvykio laiką ar periodą.

 • At
  • Tikslūs laikai (the momentsunrise, noon, night, midnight, hours);
  • Atostogų laikotarpiai (Christmas*, Easter…);
  • Savaitgalis*.
 • On
  • Savaitės dienos (Monday, Saturday, Wednesday…);
  • Datos;
  • Konkreti dienos dalis (on Sunday morning).
 • In
  • Mėnesiai, metai, amžius;
  • Metų laikai;
  • Rytas, popietė, vakaras.
 • By
  • Ribotos trukmės veiksmai;
  • Projektai, turintys terminą;
  • Kažkieno grįžimo laikas.

*Amerikiečių anglų kalboje galime rasti on, vietoje at.

Laiko prielinksniai [prepositions of time] vartojami norint pasakyti, kada kažkas įvyko ar įvyks.

Pagrindiniai laiko prielinksniai yra šie:

 • At: tiksliems laikais, atostogų laikotarpiui ir savaitgaliui.
 • On: savaitės dienoms, datoms ar konkrečiai dienos daliai.
 • In: mėnesiams, metams, metų laikams, amžiams, rytui, popietei ir vakarui.
 • By: ribotos trukmės veiksmams, projektams, kurie turi terminą ar kažkieno grįžimo laikui.

Pavyzdžiui:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— “I will go to my grandparents’ house in December.”
— “I will return from my grandparent´s house by December.”

NOTE: Amerikiečių anglų kalboje galime rasti Kalėdas ir savaitgalius, kartu su prielinksniu on, o ne su at.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book