Unit 6.2

Laiko Prielinksniai

Prepositions


Introduction

Prelinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia mums papildomos informacijos apie sakinį.

Vartojame laiko prielinksnius [prepositions of time] norėdami pasakyti, kada kažkas įvyko ar įvyks.

Form

Laiko prielinksniai neina vieni, bet kartu su kitais sakinio elementais, sukurdami prielinksnines frazes: at, on, in ir by.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Laiko prielinksniai nurodo konkretų įvykio laiką ar periodą.

At

 • Tikslūs laikai (the momentsunrise, noon, night, midnight, hours);
 • Atostogų laikotarpiai (Christmas*, Easter…);
 • Savaitgalis*.

On

 • Savaitės dienos (Monday, Saturday, Wednesday…);
 • Datos;
 • Konkreti dienos dalis (on Sunday morning).

In

 • Mėnesiai, metai, amžius;
 • Metų laikai;
 • Rytas, popietė, vakaras.

By

 • Ribotos trukmės veiksmai;
 • Projektai, turintys terminą;
 • Kažkieno grįžimo laikas.

*Amerikiečių anglų kalboje galime rasti on, vietoje at.

Summary

Laiko prielinksniai [prepositions of time] vartojami norint pasakyti, kada kažkas įvyko ar įvyks.

Pagrindiniai laiko prielinksniai yra šie:

 • At: tiksliems laikais, atostogų laikotarpiui ir savaitgaliui.
 • On: savaitės dienoms, datoms ar konkrečiai dienos daliai.
 • In: mėnesiams, metams, metų laikams, amžiams, rytui, popietei ir vakarui.
 • By: ribotos trukmės veiksmams, projektams, kurie turi terminą ar kažkieno grįžimo laikui.

Pavyzdžiui:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— “I will go to my grandparents’ house in December.”
— “I will return from my grandparent´s house by December.”

NOTE: Amerikiečių anglų kalboje galime rasti Kalėdas ir savaitgalius, kartu su prielinksniu on, o ne su at.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book