Unit 7.2

Pagrindiniai Prielinksniai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra trumpi žodžiai, jungiantys kalbos dalis sakinyje. Jie yra neišvengiami sakinyje, kadangi suteikia papildomos informacijos, nustatant įvykių, žmonių ar daiktų vietą ir laiką ar parodant judėjimą iš vienos vietos į kitą.

Form

Prielinksniai paprastai eina prieš daiktavardinę frazę ar įvardį.

Dažniausiai naudojami prielinksniai yra šie: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. The price increased from nine euros to eleven euros.
 5. The card is in the wallet.
 6. The exit is on the left.
 7. He went to the market.
 8. She payed with her card.

Use

Prielinksniai yra trumpi žodžiai, jungiantys sakinio dalis. Sakinyje nenaudojami vieni, tačiau veikia kartu su kitomis sakinio dalimis taip sukurdami pagrindinę reikšmę. Naudojame laiko prielinksnius nustatyti įvykio vietą konkrečiame momente ar periode; vietos prielinksnius – išreikšti kieno nors vietą; judėjimo prielinksnius – parodyti judėjimą iš vienos vietos į kitą.

Dažniausiai naudojami prielinksniai yra:

 1. At (buvimas konkrečioje vietoje);
 2. By (kieno nors naudojimo nurodymas…);
 3. For (tikslo nurodymas);
 4. From (judėjimo pradžios taško nustatymas);
 5. In (buvimas uždaroje vietoje);
 6. On (buvimas paviršiuje ir tam tikro ryšio turėjimas su juo);
 7. To (judėjimas (kelionės) tikslo link);
 8. With (buvimas ar dalyvavimas kartu kažkuo…).

Summary

Prielinksniai [prepositions] yra jungiamieji žodžiai sakinyje, suteikiantys papildomos informacijos. Pagrindiniai prielinksniai [common prepositions] yra laiko, vietos ir judėjimo.

Dažniausiai naudojami prielinksniai yra šie: at, by, for, from, in, on, to, with

Pavyzdžiui:
— „I’m at the supermarket.“ = Naudojame prielinksnį at, kadangi supermarket (prekybos centras) yra konkreti vieta.
— “I’m speaking with the manager.” = Naudojame prielinksnį with, kadangi I’m (aš esu) nurodo buvimą su vadybininku (manager).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


License