Unit 7.2

Laiko ir Vietos Prelinksniai

Prepositions

Prielinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie jungia sakinio dalis. Jie yra būtini, nes jie pateikia papildomą informaciją apie sakinį, nustatydami įvykius, žmones ir daiktus laike ir vietoje.

Prielinksniai paprastai eina prieš daiktavardinę frazę ar įvardį.

Dažniausiai vartojami prielinksniai yra: at, by, for, from, in, on, to, with

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Prielinksniai sakinyje neina vieni, bet veikia su kitomis sakinio dalimis, sukurdami pagrindinę esmę. Kai kurie iš dažniausiai vartojamų prielinksnių yra judėjimo, laiko ar vietos prielinksniai. Kiti tik pateikia skaitytojui daugiau informacijos.

 1. At (būti konkrečioje vietoje);
 2. By (naudojant…);
 3. For (tikslas);
 4. From (judėjimo pradžia);
 5. In (būti uždaros vietos viduje);
 6. On (būti paviršiuje ir turėti tam tikrą ryšį su juo);
 7. To (nukreipti į paskirties vietą);
 8. With (kartu su kažkuo…).

Prielinksniai [prepositions] yra svarbūs, nes jie suteikia papildomą informaciją apie sakinį. Kai kurie iš dažniausiai vartojamų prielinksnių [common prepositions] yra judėjimo, laiko ar vietos prielinksniai.

Dažniausiai vartojami prielinksniai yra: at, by, for, from, in, on, to, with

Pavyzdžiui:
— „I’m at the supermarket.“
— „I have to speak with the manager.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book