Unit 4.2

Have ir Have got Teigiama Forma

Verbs

Have/have got yra veiksmažodis, vartojamas išreikšti tokius dalykus kaip turėjimą, santykius, ligas, žmonių bruožus ar daiktų ypatybes.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis patvirtina kažką apie dalyką.

Esamojo laiko formos have ir have got yra:

To have

Struktūra teigiamoje formoje:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: teigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo iš have pasikeičia į has;
 • Nėra have trumpinio teigiamoje formoje vienaskaitos trečiam asmeniui.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

To have got

Struktūra teigiamoje formoje:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: teigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Have ir have got yra vartojami patvirtinti, kad kažkas kažką turi. Taip pat jie yra vartojami išreikšti santykius, ligas, žmonių bruožus ar daiktų ypatybes. Tačiau jie nėra visiškai sukeistini.

 • To have
  • Gali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.
 • To have got
  • Negali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti dabartį.

Have ir have got, teigiamoje formoje, vartojami išreikšti tokius dalykus kaip turėjimą, santykius, ligas, žmonių bruožus ar daiktų ypatybes. Tačiau mes negalime vartoti vieną vietoj kito.

 • Have vartojamas išreikšti veiksmus praeityje, dabartyje ir ateityje. Struktūra:
  Subject + have/has + object + … (has vienaskaitos trečiam asmeniui)
 • Have got negali būti vartojamas veiksmams išreikšti ir gali būti vartojamas tik išreikšti dabartį. Struktūra:
  Subject + have/has got + object + … (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiui:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.„= Vartojame have, nes tai yra veiksmas.
— „I have a car.“ / „I’ve got a car.“ = Vartojame have ir have got, nes tai yra kažko turėjimas dabartyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book