Unit 4.2

Have ir Have got Teigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got yra veiksmažodis, naudojamas išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes.

Teigiama šio veiksmažodžio forma [affirmative form] nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Have ir have got formos esamajame paprastajame laike yra šios:

To have

Teigiamos formos struktūra:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje teigiamoje formoje keičiame have į has;
 • Vienaskaitos trečiasis asmuo neturi have trumpinio teigiamoje formoje.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

To have got

Teigiamos formos struktūra:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje teigiamoje formoje keičiame have į has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch;
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Naudojame have ir have got patvirtinti, kad kažkas kažką turi. Taip pat šiuos veiksmažodžius naudojame norėdami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų bruožus bei savybes. Vis dėlto jie nėra laikomi sinonimais.

To have

 • Gali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.

To have got

 • Negali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti dabartį.

Summary

Have ir have got teigiamoje formoje [affirmative form] yra naudojami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes. Visgi mes negalime jų naudoti kaip sinonimų, t.y. vieną pakeisti vietoje kito.

 • Have gali būti naudojamas išreikšti veiksmus praeityje, dabartyje ir ateityje. Teigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą has.
 • Have got negali būti naudojamas išreikšti veiksmus, tačiau yra naudojamas kalbant apie dabartį. Teigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have got bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą has got.

Pavyzdžiui:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.„= Naudojame have, kadangi tai yra veiksmas.
— „I have a car.“ / „I’ve got a car.“ = Naudojame have arba have got, kadangi tai nurodo tam tikrą nuosavybę, turėjimą dabartyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License