Unit 4.2

Have ir Have got Teigiama Forma

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got yra veiksmažodis, naudojamas išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes.

Teigiama šio veiksmažodžio forma [affirmative form] nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Have ir have got formos esamajame paprastajame laike yra šios:

To have

Teigiamos formos struktūra:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje teigiamoje formoje keičiame have į has;
 • Vienaskaitos trečiasis asmuo neturi have trumpinio teigiamoje formoje.
Subjecthave/hasShort form
IhaveI’ve
YouhaveYou’ve
Hehas
Shehas
Ithas
WehaveWe’ve
YouhaveYou’ve
TheyhaveThey’ve

To have got

Teigiamos formos struktūra:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje teigiamoje formoje keičiame have į has.
Subjecthave/has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch;
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Naudojame have ir have got patvirtinti, kad kažkas kažką turi. Taip pat šiuos veiksmažodžius naudojame norėdami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų bruožus bei savybes. Vis dėlto jie nėra laikomi sinonimais.

To have

 • Gali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.

To have got

 • Negali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti dabartį.

Summary

Have ir have got teigiamoje formoje [affirmative form] yra naudojami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes. Visgi mes negalime jų naudoti kaip sinonimų, t.y. vieną pakeisti vietoje kito.

 • Have gali būti naudojamas išreikšti veiksmus praeityje, dabartyje ir ateityje. Teigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą has.
 • Have got negali būti naudojamas išreikšti veiksmus, tačiau yra naudojamas kalbant apie dabartį. Teigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have got bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą has got.

Pavyzdžiui:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.„= Naudojame have, kadangi tai yra veiksmas.
— „I have a car.“ / „I’ve got a car.“ = Naudojame have arba have got, kadangi tai nurodo tam tikrą nuosavybę, turėjimą dabartyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book