Unit 4.2

Have and Have got v kladnom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got je sloveso, ktoré používame na vyjadrenie stavov, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristík ľudí a vecí.

Použitím tohto slovesa v kladnom tvare sa potvrdzuje niečo ohľadom podmetu.

Form

Tvary have a have got v prítomnom čase jednoduchom majú túto podobu:

To have

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: v kladnom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has;
 • Have v kladnom tvare nemá skrátený tvar pre tretiu osobu jednotného čísla.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have Youve
He has
She has
It has
We have Weve
You have Youve
They have Theyve

To have got

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: v kladnom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch; 
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have a have got používame, keď potvrdzujeme, že niekto niekoho/niečo vlastní. Takisto ich používame, keď hovoríme o vzťahoch, chorobách a charakteristikách ľudí a vecí. Tieto slovesá však nie sú úplne zameniteľné.

To have

 • Možno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť na vyjadrenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

To have got

 • Nemožno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť len na vyjadrenie prítomnosti.

Summary

Have a have got v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme stavy, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristiky podmetu. Nemôžeme ich však používať rovnakým spôsobom.

 • Have možno použiť na vyjadrenie deja v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V kladnom tvare začíname podmetom, po ktorom nasleduje have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has.
 • Have got nemožno použiť na vyjadrenie deja a možno ho použiť len na vyjadrenie prítomnosti. V kladnom tvare začíname podmetom, po ktorom nasleduje have got a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has got.

Napríklad:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.„= Použijeme have, pretože sa jedná o dej.
— „I have a car.“ / „I‘ve got a car.“ = Môžeme použiť havehave got, pretože sa jedná o vlastníctvo určité veci v prítomnosti.

POZNÁMKA: Have takisto používame v určitých gramatických časoch ako pomocné sloveso na vyjadrenie deja. V takýchto prípadoch nemôžeme použiť have got. („You have done it.“ / „You have got done it.“).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License