Unit 5.1

Can: Modálne sloveso vyjadrujúce schopnosť

Introduction

Modálne sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], ktoré samo o sebe nemá žiadny význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mení jeho význam a poskytuje nám viac informácií o činnosti, ktorú toto vyjadruje.

Sloveso can je modálne sloveso, ktoré sa používa na vyjadrenie schopnosti alebo príležitosti, na vyjadrenie možnosti či nemožnosti priebehu určitej udalosti/činnosti a k prosbe o povolenie a jeho udelenie.

Form

Modálne sloveso can sa používa ako pomocné sloveso a má tri tvary:

Kladný tvar

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + cannot + verb + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je can’t;
 • Can je výnimkou čo sa týka tvorenia záporného tvaru a píše sa dohromady s not: cannot (can not je zle).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Can + subject + verb + …?

Modal Verb Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Schopnosti
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Všeobecné pravdy
  • Parks can be dangerous.
 3. Ponuky
  • Can we help you and your husband?
 4. Príležitosti
  • We can stay at his place for a week!
 5. Povolenia
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. Možnosti
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Výčitky
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Žiadosti
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Can používame, keď vyjadrujeme:

 1. Schopnosti: keď sme schopní niečo urobiť;
 2. Všeobecné pravdy: keď hovoríme o veciach, ktoré sú zvyčajne pravda;
 3. Ponuky: keď niečo ponúkame;
 4. Príležitosti: keď vyjadrujeme možnosť niečo urobiť;
 5. Povolenie: keď žiadame o povolenie a keď ho udeľujeme;
 6. Možnosti: keď hovoríme o možných situáciách;
 7. Výčitky: když vyjadřujeme nesouhlas s tím, co někdo dělá;
 8. Žiadosti: keď o niečo žiadame.

Summary

Modálne sloveso [modal verb] can používame na vyjadrenie schopnosti, ponuky, žiadosti, možnosti, príležitosti, povolenia, výčitky a všeobecné pravdy.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje can a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje cannot a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname can, po ktorom nasleduje podmet a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „She can play the piano.“
— Záporný tvar: „She can’t play the piano.“
— Opytovací tvar: „Can she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy rovnaký, dokonca i v tretej osobe jednotného čísla.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License