Unit 5.1

Can: Modálne sloveso vyjadrujúce schopnosť


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modálne sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], ktoré samo o sebe nemá žiadny význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mení jeho význam a poskytuje nám viac informácií o činnosti, ktorú toto vyjadruje.

Sloveso can je modálne sloveso, ktoré sa používa na vyjadrenie schopnosti alebo príležitosti, na vyjadrenie možnosti či nemožnosti priebehu určitej udalosti/činnosti a k prosbe o povolenie a jeho udelenie.

Form

Modálne sloveso can sa používa ako pomocné sloveso a má tri tvary:

Kladný tvar

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + cannot + verb + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je can’t;
 • Can je výnimkou čo sa týka tvorenia záporného tvaru a píše sa dohromady s not: cannot (can not je zle).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Can + subject + verb + …?

Modal Verb Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Schopnosti
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Všeobecné pravdy
  • Parks can be dangerous.
 3. Ponuky
  • Can we help you and your husband?
 4. Príležitosti
  • We can stay at his place for a week!
 5. Povolenia
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. Možnosti
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Výčitky
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Žiadosti
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Can používame, keď vyjadrujeme:

 1. Schopnosti: keď sme schopní niečo urobiť;
 2. Všeobecné pravdy: keď hovoríme o veciach, ktoré sú zvyčajne pravda;
 3. Ponuky: keď niečo ponúkame;
 4. Príležitosti: keď vyjadrujeme možnosť niečo urobiť;
 5. Povolenie: keď žiadame o povolenie a keď ho udeľujeme;
 6. Možnosti: keď hovoríme o možných situáciách;
 7. Výčitky: když vyjadřujeme nesouhlas s tím, co někdo dělá;
 8. Žiadosti: keď o niečo žiadame.

Summary

Modálne sloveso [modal verb] can používame na vyjadrenie schopnosti, ponuky, žiadosti, možnosti, príležitosti, povolenia, výčitky a všeobecné pravdy.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje can a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje cannot a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname can, po ktorom nasleduje podmet a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „She can play the piano.“
— Záporný tvar: „She can’t play the piano.“
— Opytovací tvar: „Can she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy rovnaký, dokonca i v tretej osobe jednotného čísla.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License