Unit 7.1

How many a how much

Introduction

How many používame, keď sa pýtame na množstvo počítateľných podstatných mien.

How much používame, keď sa pýtame na množstvo nepočítateľných podstatných mien.

{Pozri Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
úroveň A1}.

Form

Keď sa pýtame how many?, v otázke vždy používame podstatné meno v množnom čísle:
How many + countable noun + …?

Keď sa pýtame how much?, v otázke vždy používame podstatné meno v jednotnom čísle:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

How many? používame s počítateľnými podstatnými menami a how much? s nepočítateľnými podstatnými menami, keď sa pýtame na množstvo, počet alebo rozmery predmetu.

Summary

How many…? používame s počítateľnými podstatnými menami – a to iba v množnom čísle – na zistenie množstva, počtu alebo rozmerov predmetu.

How much…? používame s nepočítateľnými podstatnými menami – a to iba v jednotnom čísle – na zistenie množstva, počtu alebo rozmerov predmetu.

Napríklad:
— „How many hours do you need to park the car?“ = Použijeme how many…?, pretože podstatné meno hours je počítateľné.
— „How much time do you need to park the car?“ = Použijeme how much…?, pretože podstatné meno time je nepočítateľné.

POZNÁMKA: Keď sa pýtame how many…?, v otázke vždy používame podstatné meno v množnom čísle. How much…? môžeme použiť pri zisťovaní ceny.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises


License