Unit 7.1How many a how much

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

How many používame, keď sa pýtame na množstvo počítateľných podstatných mien.

How much používame, keď sa pýtame na množstvo nepočítateľných podstatných mien.

{Pozri Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
úroveň A1}.

Form

Keď sa pýtame how many?, v otázke vždy používame podstatné meno v množnom čísle:
How many + countable noun + …?

Keď sa pýtame how much?, v otázke vždy používame podstatné meno v jednotnom čísle:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

How many? používame s počítateľnými podstatnými menami a how much? s nepočítateľnými podstatnými menami, keď sa pýtame na množstvo, počet alebo rozmery predmetu.

Summary

How many…? používame s počítateľnými podstatnými menami – a to iba v množnom čísle – na zistenie množstva, počtu alebo rozmerov predmetu.

How much…? používame s nepočítateľnými podstatnými menami – a to iba v jednotnom čísle – na zistenie množstva, počtu alebo rozmerov predmetu.

Napríklad:
— „How many hours do you need to park the car?“ = Použijeme how many…?, pretože podstatné meno hours je počítateľné.
— „How much time do you need to park the car?“ = Použijeme how much…?, pretože podstatné meno time je nepočítateľné.

POZNÁMKA: Keď sa pýtame how many…?, v otázke vždy používame podstatné meno v množnom čísle. How much…? môžeme použiť pri zisťovaní ceny.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book