Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be going to je vetná konštrukcia, ktorú používame na vyjadrenie budúcnosti.

Form

Kladný tvar

To be going to v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + going to + verb + …

SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork
 • Skrátený tvar kladného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m – you’re – he’s…

Záporný tvar

To be going to v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + going to + verb + …

SubjectTo Be + notGoing ToVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork
 • Skrátený tvar záporného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Opytovací tvar

To be going to v opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectGoing ToVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Kladný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Záporný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Opytovací tvar

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

To be going to vyjadruje zámery a plány do budúcnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

POZNÁMKA: V hovorovom jazyku môžeme použiť gonna namiesto going to.

Summary

To be going to vyjadruje zámery a plány do budúcnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be, potom going to a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be not, potom going to a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname to be, po ktorom nasleduje podmet, potom going to a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „I am going to go to work.“
— Záporný tvar: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
— Tázací tvar: „Are you going to go to work?

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book