Unit 7.1

Be going to

Introduction

To be going to je vetná konštrukcia, ktorú používame na vyjadrenie budúcnosti.

Form

Kladný tvar

To be going to v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + going to + verb + …

Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work
 • Skrátený tvar kladného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m – you’re – he’s…

Záporný tvar

To be going to v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + going to + verb + …

Subject To Be + not Going To Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work
 • Skrátený tvar záporného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Opytovací tvar

To be going to v opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject Going To Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Kladný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Záporný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Opytovací tvar

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

To be going to vyjadruje zámery a plány do budúcnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

POZNÁMKA: V hovorovom jazyku môžeme použiť gonna namiesto going to.

Summary

To be going to vyjadruje zámery a plány do budúcnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be, potom going to a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be not, potom going to a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname to be, po ktorom nasleduje podmet, potom going to a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „I am going to go to work.“
— Záporný tvar: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
— Tázací tvar: „Are you going to go to work?

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

External link to Be going to exercises (39).
License