Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase - 3 minutes

Introduction

To be going to je vetná konštrukcia, ktorú používame na vyjadrenie budúcnosti.

Form

Kladný tvar

To be going to v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + going to + verb + …

SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork
 • Skrátený tvar kladného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m – you’re – he’s…

Záporný tvar

To be going to v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + going to + verb + …

SubjectTo Be + notGoing ToVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork
 • Skrátený tvar záporného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Opytovací tvar

To be going to v opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectGoing ToVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Kladný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Záporný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Opytovací tvar

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

To be going to vyjadruje zámery a plány do budúcnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

POZNÁMKA: V hovorovom jazyku môžeme použiť gonna namiesto going to.

Summary

To be going to vyjadruje zámery a plány do budúcnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be, potom going to a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be not, potom going to a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname to be, po ktorom nasleduje podmet, potom going to a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „I am going to go to work.“
— Záporný tvar: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
— Tázací tvar: „Are you going to go to work?

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises