Unit 7.1

Be going to

Advertising

Introduction

To be going to gələcəyi bildirən bir tərkibdir.

Form

Təsdiq

To be going to təsdiq halda bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be + going to + fel + …

Subject To Be Going To Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work
 • Təsdiq halının qısa forması to be felinin qısa forması ilə eynidir: I’m – you’re – he’s…

İnkar

To be going to inkar halda bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be + not + going to + fel + …

Subject To Be + not Going To Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work
 • İnkar halının qısa forması to be felinin qısa forması ilə eynidir: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Sual

To be going to sual halında bu quruluşa malikdir:
To be + mübtəda + going to + fel + …?

To Be Subject Going To Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Təsdiq

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

İnkar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Sual

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Artıq qərar verilmiş niyyətlərə və gələcək planlara istinad edərkən be going to istifadə olunur.

QEYD: Qeyri-rəsmi üslubda  going to əvəzinə gonna işlədə bilərik.

Summary

Artıq qərar verilmiş niyyətlərə və gələcək planlara istinad edərkən be going to istifadə olunur.

Müxtəlif formalarda işlədilir:

 • Təsdiq: Cümlə mübtəda ilə başlayır, daha sonra, to be, going to və fel artırılır.
 • İnkar: Cümlə mübtəda ilə başlayır, daha sonra, to be not, going to və fel artırılır.
 • Sual: Cümlə to be ilə başlayır, daha sonra mübtəda, going to və fel artırılır. (cümlənin sonuna sual işarəsi qoyulur).

Məsələn:
— Təsdiq: “I am going to go to work.”
— İnkar: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Sual: “Are you going to go to work?

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to Be going to exercises (39).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License