Unit 1.1

To be Felinin İnkar halı

Advertising

Introduction

To be qrammatikada vacib olan bir bağlayıcı və köməkçi feldir.

İnkar [Negative] halında ifadə edildikdə fel mövzu ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

To be qaydasız feldir və inkar halında bu quruluşa sahibdir:
Mübtəda + to be + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Qısa hal danışıq dilində və ya qeyri-rəsmi yazıda istifadə olunur.

Digər söz sinifləri arasında əlaqələndirici bir fel olaraq “to be“dən istifadə olunur. Bu, mövzunun vəziyyəti haqqında daha ətraflı məlumat verir.

To be aşağıdakılarla istifadə olunur:

  1. İsim;
  2. Sifət;
  3. Söz önləri (və ya tamamlayıcılar).

Example

To be aşağıdakılarla istifadə olunur:

 1. İsim
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.  Sifət
  • am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Söz önləri (və ya tamamlayıcılar)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be qısaltmalarla da istifadə edilə bilər:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be inkar halında mübtədanın xüsusiyyətləri haqqında bir şeyi inkar etmək üçün istifadə olunur, məsələn: yaş, davranış, rəng, iş, milliyyət, şəxsiyyət, yer, qiymət, keyfiyyətlər, ölçü, vaxt …

Summary

To be ən çox istifadə edilən köməkçi fellərdən biridir. To be tez-tez isimlər, sifətlər və ön söz birləşmələri ilə istifadə olunur.

İnkar [Negative] halında (felin ardınca not) mübtədanın xüsusiyyətlərini inkar edir və ondan sonra yerləşdirilir.

İstifadəsi: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not və they are not.

Məsələn:
— “I am not tall.” = Birinci şəxsin təki üçün am not istifadə olunur.
— “He is not tall.” = Üçüncü şəxsin təki üçün is not istifadə olunur.
— “They are not tall.” = Cəm halları üçün are not istifadə olunur.

QEYD: Qısaltma danışıq dilində və ya qeyri-rəsmi yazıda istifadə olunur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License