Unit 1.1

To be болымсыз түрі

Contributors

Introduction

To be грамматикадағы байланыстырушы және көмекші етістік.
Болымсыз формада to be заттың сипаттамасын жоққа шығарады.

Form

To be болымсыз етістік,сондықтан оның структурасы мынадай болады:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

Қысқартылған формасы ауызекі тілде және бейресми жазуда қолданылады.

Example

To be is used with:

 1. Зат есім
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.  Сын есім
  • am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3.  Алдын-ала фраза
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the bo:

Оған қоса,to be қысқартылған формада қолданылады:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

Болымсыз формада to be заттың сипаттамасын жоққа шығарады,мысалы:жас,тәртіп,түс,жұмыс,ұлт, тұлға,орын,баға,сапа,мөлшер,уақыт…

Summary

To be ең жиі қолданылатын көмекші етістіктердің бірі болып табылады. To be зат есіммен,сын есіммен және алдын-ала фразамен жиі қолданылады.
Болымсыз формада to be заттың сипаттамасын жоққа шығарады.
Формалары:I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not and they are not.

Мысалы:
— “I am not tall.” = We use am not for the first person singular.
— “He is not tall.” = We use is not for the third person singular.
— “They are not tall.” = We use are not for plurals.
Ескерту: Қысқартылған формасы ауызекі тілде және бейресми жазуда қолданылады
Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License