Unit 1.1

To be przeczenia

Introduction

Czasownik to be jest czasownikiem posiłkowym niezbędnym w gramatyce.

Wyrażony w formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Forma przecząca czasownika to be ma następującą strukturę:
To be + subject + …?

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Forma skrócona jest używana w języku mówionym oraz pisanym nieformalnym.

Example

To Be jest używane z:

 1. Rzeczownikami
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Przymiotnikami
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be w formie przeczącej, może być także użyte:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be ma bardzo prostą strukturę. W połączeniu z innymi częściami mowy (rzeczownikami, przymiotnikami, dopełnieniami, etc.) dostarcza więcej informacji na temat podmiotu. Jest również używane jako słowo łączące pomiędzy podmiotem a dopełnieniem lub przymiotnikiem, aby dostarczyć więcej informacji na temat podmiotu.

To be jest używany z:

 1. Rzeczownikami;
 2. Przymiotnikami;
 3. .Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami)

To be, w formie przeczącej jest używany do zaprzeczania czymś o cechach przedmiotu, na przykład: wiek, zachowanie, kolor, praca, narodowość, osobowość, miejsce, cena, cechy, rozmiar, czas…

Summary

Czasownik To Be to jeden z najczęściej używanych czasowników pomocniczych w języku angielskim. W formie przeczącej neguje coś na temat podmiotu (na przykład opisuje go). To Be jest często używane z rzeczownikami, przymiotnikami i wyrażeniami przyimkowymi.

Struktura:
Subject + to be + not + …

Forma przecząca: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we, you, they) are not.

Na przykład:
— “I am not tall” = używamy am not dla pierwszej osoby liczby pojedynczej
— “He is not tall” = używamy is not dla trzeciej osoby liczby pojedynczej
— “They are not tall.” = używamy are not dla liczby mnogiej

UWAGA: Forma skrócona może być stosowana jedynie w mowie i tekstach nieformalnych.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to To be przeczenia exercises (4).
License