Unit 1.1

To be przeczenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czasownik to be jest czasownikiem posiłkowym niezbędnym w gramatyce.

Wyrażony w formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Forma przecząca czasownika to be ma następującą strukturę:
To be + subject + …?

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Forma skrócona jest używana w języku mówionym oraz pisanym nieformalnym.

Example

To Be jest używane z:

 1. Rzeczownikami
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Przymiotnikami
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be w formie przeczącej, może być także użyte:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be ma bardzo prostą strukturę. W połączeniu z innymi częściami mowy (rzeczownikami, przymiotnikami, dopełnieniami, etc.) dostarcza więcej informacji na temat podmiotu. Jest również używane jako słowo łączące pomiędzy podmiotem a dopełnieniem lub przymiotnikiem, aby dostarczyć więcej informacji na temat podmiotu.

To be jest używany z:

 1. Rzeczownikami;
 2. Przymiotnikami;
 3. .Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami)

To be, w formie przeczącej jest używany do zaprzeczania czymś o cechach przedmiotu, na przykład: wiek, zachowanie, kolor, praca, narodowość, osobowość, miejsce, cena, cechy, rozmiar, czas…

Summary

Czasownik To Be to jeden z najczęściej używanych czasowników pomocniczych w języku angielskim. W formie przeczącej neguje coś na temat podmiotu (na przykład opisuje go). To Be jest często używane z rzeczownikami, przymiotnikami i wyrażeniami przyimkowymi.

Struktura:
Subject + to be + not + …

Forma przecząca: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we, you, they) are not.

Na przykład:
— “I am not tall” = używamy am not dla pierwszej osoby liczby pojedynczej
— “He is not tall” = używamy is not dla trzeciej osoby liczby pojedynczej
— “They are not tall.” = używamy are not dla liczby mnogiej

UWAGA: Forma skrócona może być stosowana jedynie w mowie i tekstach nieformalnych.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License