Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Would like używamy by wyrazić prośbę lub propozycję w bardziej uprzejmy sposób.

Form

Would to posiłkowy czasownik modalny i gdy jest używany z like, formułuje prośbę lub propozycję w uprzejmy sposób. W tej strukturze forma jest zawsze taka sama, nawet dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Jej trzy formy to:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Skrót formy przeczącej to wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Pytanie

Struktura formy pytającej:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQUESTION
MARK
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Twierdzenie

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Przeczenie

 • I wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

Pytanie

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Use

Używamy would like by powiedzieć want w bardziej uprzejmy sposób, szczególnie gdy wyrażamy propozycję lub prośbę.

UWAGA: Like ma inne znaczenie niż would like: like jest używane by wyrazić idee czerpania z czegoś przyjemności.

Summary

Używamy Would like aby wyrazić prośbę oraz propozycję w uprzejmy sposób. który nie jest tak silny jak want. Używamy różnych struktur zależnie od formy, której potrzebujemy użyć.

Oto struktury:

 • Twierdzenie: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • Przeczenie: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • Pytanie: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Na przykład:
— Twierdzenie: „I would like a cup of tea.”
— Przeczenie: „I wouldn’t like a cup of tea.”
— Pytanie: „Would you like a cup of tea?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book