Unit 10.2

Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czasowniki Like jako czasownik jest używany, by mówić o rzeczach z których czerpiemy przyjemność.

Form

Zazwyczaj spotkamy się z tą strukturą w trzech formach:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: w formie twierdzącej, trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się  z like na likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: w formie przeczącej, w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się z do na does;
 • Skrót formy przeczącej jest taki sam jak skrót present simple: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/doe + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Pytanie

Struktura formy pytającej, to:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: w formie pytającej,  trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

 

Example

Twierdzenie

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Przeczenie

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Pytanie

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like jest używane, gdy chcemy wyrazić czerpanie przyjemności z robienia czegoś.

Summary

Czasownik like jest używany by wyrazić idee czerpania z czegoś przyjemności. Używamy różnych struktur, zależnie od formy czasownika, którego potrzebujemy użyć.

Oto te struktury:

 • Twierdzenie: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
 • Przeczenie: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
 • Pytanie: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).

Na przykład:
— Twierdzenie: “I like drinking tea.”
— Przeczenie: “don’t like drinking tea.”
— Pytanie: “Do you like drinking tea?

UWAGA: Istnieje znacząca różnica w znaczeniu między likewould likeWould like jest używane, aby wyrazić prośbę lub propozycję w bardziej uprzejmy sposób.

Na przykład:
— “like sport.” = Używamy like by wyrazić że podmiot czerpie przyjemność z uprawiania sportu.
♦ “would like to do some sport.” = Używamy would like by wyrazić pragnienie uprawiania sportu przez podmiot.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book