Unit 10.2Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czasowniki Like jako czasownik jest używany, by mówić o rzeczach z których czerpiemy przyjemność.

Form

Zazwyczaj spotkamy się z tą strukturą w trzech formach:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: w formie twierdzącej, trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się  z like na likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: w formie przeczącej, w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się z do na does;
 • Skrót formy przeczącej jest taki sam jak skrót present simple: I don’t – he doesn’t…
Subject do/doe + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Pytanie

Struktura formy pytającej, to:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: w formie pytającej,  trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

 

Example

Twierdzenie

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Przeczenie

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Pytanie

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like jest używane, gdy chcemy wyrazić czerpanie przyjemności z robienia czegoś.

Summary

Czasownik like jest używany by wyrazić idee czerpania z czegoś przyjemności. Używamy różnych struktur, zależnie od formy czasownika, którego potrzebujemy użyć.

Oto te struktury:

 • Twierdzenie: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
 • Przeczenie: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
 • Pytanie: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).

Na przykład:
— Twierdzenie: “I like drinking tea.”
— Przeczenie: “don’t like drinking tea.”
— Pytanie: “Do you like drinking tea?

UWAGA: Istnieje znacząca różnica w znaczeniu między likewould likeWould like jest używane, aby wyrazić prośbę lub propozycję w bardziej uprzejmy sposób.

Na przykład:
— “like sport.” = Używamy like by wyrazić że podmiot czerpie przyjemność z uprawiania sportu.
♦ “would like to do some sport.” = Używamy would like by wyrazić pragnienie uprawiania sportu przez podmiot.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book