Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czasowniki Like jako czasownik jest używany, by mówić o rzeczach z których czerpiemy przyjemność.

Form

Zazwyczaj spotkamy się z tą strukturą w trzech formach:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: w formie twierdzącej, trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się  z like na likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: w formie przeczącej, w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się z do na does;
 • Skrót formy przeczącej jest taki sam jak skrót present simple: I don’t – he doesn’t…
Subject do/doe + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Pytanie

Struktura formy pytającej, to:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: w formie pytającej,  trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

 

Example

Twierdzenie

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Przeczenie

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Pytanie

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like jest używane, gdy chcemy wyrazić czerpanie przyjemności z robienia czegoś.

Summary

Czasownik like jest używany by wyrazić idee czerpania z czegoś przyjemności. Używamy różnych struktur, zależnie od formy czasownika, którego potrzebujemy użyć.

Oto te struktury:

 • Twierdzenie: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
 • Przeczenie: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).
 • Pytanie: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).

Na przykład:
— Twierdzenie: “I like drinking tea.”
— Przeczenie: “don’t like drinking tea.”
— Pytanie: “Do you like drinking tea?

UWAGA: Istnieje znacząca różnica w znaczeniu między likewould likeWould like jest używane, aby wyrazić prośbę lub propozycję w bardziej uprzejmy sposób.

Na przykład:
— “like sport.” = Używamy like by wyrazić że podmiot czerpie przyjemność z uprawiania sportu.
♦ “would like to do some sport.” = Używamy would like by wyrazić pragnienie uprawiania sportu przez podmiot.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Like from English Grammar A1 Level for Polish speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-pl/?p=141