Unit 4.1

Przedimki określone

Introduction

Przedimek [article] to część mowy należąca do określników [determiners].  Wyróżniamy przedimek nieokreślony [indefinite] oraz określony [definite].

Przedimków określonych [definite articles] używamy by mówić o konkretnej rzeczy.

Form

Przedimek określony występuje przed przymiotnikiem lub frazą rzeczownikową. Stosujemy go zarówno przed rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej bądź mnogiej.

Istnieje tylko jeden przedimek określony, który stosujemy przed rzeczownikami: the

Example

 1. Rzeczy, o których już wcześniej wspomnieliśmy
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Określone miejsca, budynki, środki transportu, usługi
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Jedyna rzecz, która istnieje
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Nazwy państw w liczbie mnogiej
  • The Netherlands.
 5. Państwa posiadające w nazwie następujące słowa: kingdom, republic lub states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Łańcuchy górskie, oceany, rzeki i archipelagi wysp
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Nazwiska w liczbie mnogiej dla określenia całej rodziny
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Stopień najwyższy przymiotników
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Nazwy gazet
  • The New York Times.
 10. Nazwy instrumentów muzycznych
  • I play the piano.

Use

Używamy Definite Article jest używany do odnoszenia się do konkretnych rzeczy znanych już zarówno mówcy, jak i rozmówcy. Używamy określonego artykułu, gdy mówimy o:

 1. Rzeczy, o których już wcześniej wspomnieliśmy;
 2. Określone miejsca, budynki, środki transportu, usługi;
 3. Jedynej rzeczy, która istnieje (e.g. the Sun, the Moon, the sky, etc.);
 4. Nazwy państw w liczbie mnogiej;
 5. Państwa posiadające w nazwie następujące słowa: kingdom, republic lub states;
 6. Łańcuchy górskie, oceany, rzeki i archipelagi wysp;
 7. Nazwiska w liczbie mnogiej dla określenia całej rodziny;
 8. Stopień najwyższy przymiotników;
 9. Nazwy gazet;
 10. Nazwy instrumentów muzycznych.

Summary

Przedimka określonego the używamy gdy mówimy o konkretnej rzeczy. Stosujemy go przed przymiotnikiem lub frazą rzeczownikową.

For example:
— “I think the dog is hungry.” = Używamy the, ponieważ mówimy o konkretnej rzeczy.
♦ “There is a dog in your garden.” = Używamy a/an, ponieważ mówimy o niekonkretnej rzeczy.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License