Unit 4.1

Určité členy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Členy [articles] jsou slova, která definují podstatná jména a patří do skupiny slov zvané determinanty [determiners]. V angličtině zpravidla existují dva druhy členů: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Určitý člen [definite article] používáme, když mluvíme o konkrétních věcech.

Form

Určitý člen stojí před podstatnými jmény jak v jednotném, tak v množném čísle, jmennými frázemi a přídavnými jmény.

V angličtině existuje pouze jeden určitý člen, který používáme před podstatnými jmény: the.

Example

 1. Země, v jejichž názvu se vyskytuje jedno z následujících slov: kingdom, republic nebo states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 2. Názvy zemí v množném čísle
  • The Netherlands.
 3. Konkrétní místa, budovy, dopravní prostředky, služby
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 4. Příjmení v množném čísle
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Noviny
  • The New York Times.
 6. Pohoří, oceány, řeky a souostroví
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Hudební nástroje
  • I play the piano.
 8. Přídavná jména v superlativu
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Entity jedinečné ve své existenci
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Dříve zmíněné věci
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Určitý člen používáme, když mluvíme o konkrétních věcech, které jsou známé jak pro mluvčího, tak pro jeho partnera v dialogu.

Určitý člen používáme před těmito výrazy:

 1. Země, v jejichž názvu se vyskytuje jedno z následujících slov: kingdom, republic nebo states;
 2. Názvy zemí v množném čísle;
 3. Konkrétní místa, budovy, dopravní prostředky, služby;
 4. Příjmení v množném čísle;
 5. Noviny;
 6. Pohoří, oceány, řeky a souostroví;
 7. Hudební nástroje;
 8. Přídavná jména v superlativu;
 9. Entity jedinečné ve své existenci (the sunthe moonthe sky…);
 10. Dříve zmíněné věci (aby se předešlo opakování).

Summary

Určitý člen [definite article] the je determinant, který používáme, když mluvíme o konkrétních věcech. Stojí před podstatnými jmény jak v jednotném, tak v množném čísle, jmennými frázemi nebo přídavnými jmény.

Například:
— „I think the dog is hungry.“ = Použijeme the, protože mluvíme o jednom konkrétním psovi.
♦ „There is a dog in your garden.“ = Použijeme a/an, protože mluvíme o nespecifikovaném psovi.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License