Unit 4.1

Určité členy

Introduction

Členy [articles] jsou slova, která definují podstatná jména a patří do skupiny slov zvané determinanty [determiners]. V angličtině zpravidla existují dva druhy členů: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Určitý člen [definite article] používáme, když mluvíme o konkrétních věcech.

Form

Určitý člen stojí před podstatnými jmény jak v jednotném, tak v množném čísle, jmennými frázemi a přídavnými jmény.

V angličtině existuje pouze jeden určitý člen, který používáme před podstatnými jmény: the.

Example

 1. Země, v jejichž názvu se vyskytuje jedno z následujících slov: kingdom, republic nebo states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 2. Názvy zemí v množném čísle
  • The Netherlands.
 3. Konkrétní místa, budovy, dopravní prostředky, služby
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 4. Příjmení v množném čísle
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Noviny
  • The New York Times.
 6. Pohoří, oceány, řeky a souostroví
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Hudební nástroje
  • I play the piano.
 8. Přídavná jména v superlativu
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Entity jedinečné ve své existenci
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Dříve zmíněné věci
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Určitý člen používáme, když mluvíme o konkrétních věcech, které jsou známé jak pro mluvčího, tak pro jeho partnera v dialogu.

Určitý člen používáme před těmito výrazy:

 1. Země, v jejichž názvu se vyskytuje jedno z následujících slov: kingdom, republic nebo states;
 2. Názvy zemí v množném čísle;
 3. Konkrétní místa, budovy, dopravní prostředky, služby;
 4. Příjmení v množném čísle;
 5. Noviny;
 6. Pohoří, oceány, řeky a souostroví;
 7. Hudební nástroje;
 8. Přídavná jména v superlativu;
 9. Entity jedinečné ve své existenci (the sunthe moonthe sky…);
 10. Dříve zmíněné věci (aby se předešlo opakování).

Summary

Určitý člen [definite article] the je determinant, který používáme, když mluvíme o konkrétních věcech. Stojí před podstatnými jmény jak v jednotném, tak v množném čísle, jmennými frázemi nebo přídavnými jmény.

Například:
— „I think the dog is hungry.“ = Použijeme the, protože mluvíme o jednom konkrétním psovi.
♦ „There is a dog in your garden.“ = Použijeme a/an, protože mluvíme o nespecifikovaném psovi.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises

External link to Určité členy exercises (20).
License