Unit 4.2

To have: Ustálená spojení


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sloveso to have používáme pro tvorbu ustálených spojení [common expressions] v neformální komunikaci.

Form

Have ve větě používáme jako plnovýznamové sloveso, have got však v těchto spojeních být použito nemůže.

Ustálená spojení v kladném tvaru obvykle mají tuto strukturu:
Subject + have/has + object + …

 • Ve třetí osobě jednotného čísla se have mění na has.

Ustálený spojení v záporném tvaru obvykle mají tuto strukturu:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Ve třetí osobě jednotného čísla se do mění na does.
 • V ustálených spojeních nelze použít have not.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had* a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

Use

Použití a význam slovesa to have závisí na podstatném jménu, které po něm následuje.

To have používáme v ustálených spojeních typu:

 1. Have + a dreama drink, a meal, a rest, a shower, breakfast, coffee, dinner, lunch, tea…;
 2. Have + a bad day, a bad time, a good day, a good time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a fight…;
 4. Have + a looka try

Summary

Sloveso to have se objevuje v ustálených spojeních [common expressions] v neformální komunikaci.

Použití a význam slovesa to have závisí na podstatném jménu, které po něm následuje: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Když používáme to have v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has.

Když používáme to have v záporném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje do not have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not have.

Například:
— Kladný tvar: „Have a rest.“ / „Have got a rest.“ = V těchto spojeních nepoužíváme have got.
— Záporný tvar: „Don’t have a rest now.“ / „Have not a rest now.“ = V záporném tvaru nemůžeme použít have not.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License