Unit 4.2

To have: Ustálená spojení

Introduction

Sloveso to have používáme pro tvorbu ustálených spojení [common expressions] v neformální komunikaci.

Form

Have ve větě používáme jako plnovýznamové sloveso, have got však v těchto spojeních být použito nemůže.

Ustálená spojení v kladném tvaru obvykle mají tuto strukturu:
Subject + have/has + object + …

 • Ve třetí osobě jednotného čísla se have mění na has.

Ustálený spojení v záporném tvaru obvykle mají tuto strukturu:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Ve třetí osobě jednotného čísla se do mění na does.
 • V ustálených spojeních nelze použít have not.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had* a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

Use

Použití a význam slovesa to have závisí na podstatném jménu, které po něm následuje.

To have používáme v ustálených spojeních typu:

 1. Have + a dreama drink, a meal, a rest, a shower, breakfast, coffee, dinner, lunch, tea…;
 2. Have + a bad day, a bad time, a good day, a good time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a fight…;
 4. Have + a looka try

Summary

Sloveso to have se objevuje v ustálených spojeních [common expressions] v neformální komunikaci.

Použití a význam slovesa to have závisí na podstatném jménu, které po něm následuje: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Když používáme to have v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has.

Když používáme to have v záporném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje do not have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not have.

Například:
— Kladný tvar: „Have a rest.“ / „Have got a rest.“ = V těchto spojeních nepoužíváme have got.
— Záporný tvar: „Don’t have a rest now.“ / „Have not a rest now.“ = V záporném tvaru nemůžeme použít have not.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises