Unit 4.2

To have: Běžné výrazy

Verbs

Sloveso to have používáme pro tvorbu běžných výrazů [common expressions] v neformální komunikaci.

strong>Common Expressions obvykle mají následující formu:
Subject + have/has + object + … (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

V takovém případě nemá sloveso To Have specifický význam, jeho význam závisí na podstatném jménu, které ho následuje.

Abychom vytvořili záporný tvar, musíme použít:
Subject + do/does + not + have + object + … („does not“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Pamatujte, že zde nelze použít „Have not“.

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

Sloveso Have je užito jako hlavní sloveso ve větě. Have got nelze v těchto výrazech použít.

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Sloveso to Have je velmi užitečné, jelikož se objevuje v mnoha Common Expressions v neformální komunikaci.

Struktura takových výrazů je následující:
Subject + have/has + object + … (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

The structure, in the negative form, is:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not for the third person singular)

Například:
Affirmative: „I have breakfast.“ – “ I have got breakfast.“ = Have got nelze v těchto výrazech použít, sloveso Have je užito jako hlavní sloveso věty.
Negative: „I don’t have breakfast.“ – „I have not breakfast.“ = Have got nelze použít, sloveso to have je jediná možná varianta v tomto případě.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book