Unit 4.2

Have a Have got v záporném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got je sloveso, které používáme pro vyjádření stavů, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristik lidí a věcí.

Použitím tohoto slovesa v záporném tvaru se popírá něco ohledně podmětu.

Form

Tvary have a have got v přítomném čase prostém mají tuto podobu:

To have

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: v záporném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does.
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: v záporném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

 

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I have not got pasta for my lunch.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have a haven’t got používáme, když popíráme, že někdo někoho/něco vlastní. Rovněž je používáme, když mluvíme o vztazích, nemocech a charakteristikách lidí a věcí. Tato slovesa však nejsou zcela zaměnitelná.

To have

 • Lze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

To have got

 • Nelze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti.

Summary

Have a have got v záporném tvaru používáme, když popíráme stavy, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristiky podmětu. Nemůžeme je však používat stejným způsobem.

 • Have lze použít pro vyjádření děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V záporném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje do not have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not have.
 • Have got nelze použít pro vyjádření děje a lze jej použít pouze pro vyjádření přítomnosti. V záporném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje have not got a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has not got.

Například:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m.“ = Použijeme have, protože se jedná o děj.
— „I have not got a car.“ = Použijeme have got, protože se jedná o absenci vlastnictví určité věci.

POZNÁMKA: Have rovněž používáme v určitých gramatických časech jako pomocné sloveso k vyjádření děje. V takových případech nepoužíváme do nebo does a nemůžeme použít have got. („You have not done it.“ / You have not got done it.).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License