Have and Have got Negative

Verbs

Sloveso Have/Have got vyjadřuje stavy vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik lidí a předmětů.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

Have a Have got jsou dvě varianty jednoho slovesa. Rozdíl ve významu je téměř nulový.

Present simple of „to have“ – Negative

Záporný tvar slovesa to Have má následující formu:
Subject + do/does + not + have + object + … (“does” ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

Present simple of „to have got“ – Negative

Záporný tvar slovesa to Have got má následující formu:
Subject + have/has + not + got + object + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Have a Have got v jejich Záporném tvaru používáme pro vyjádření toho, že někdo něco nevlastní.

Have a Have got se užívají obdobným způsobem pro vyjádření vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik. Nicméně tato slovesa nejsou úplně zaměnitelná. Zde vidíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly:

Have:

 • Lze použít pro vyjádření aktivit (e.g. I have lunch at 2 p.m.);
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, součastnosti a buducnosti;

Have got:

 • Nelze použít pro vyjádření aktivit (e.g. I have got lunch at 2 p.m.);
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti;
 • Vždy lze použít ve své zkrácené formě.

Have a Have got jsou dvě formy běžného anglického slovesa. Vyjadřují stavy vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu. Avšak musíme si pamatovat, že tyto dvě verze jednoho slovesa nejsou plně zaměnitelné (nelze použít obě varianty ve všech případech).

 • Záporný tvar slovesa to Have má následující formu:
  Subject + do/does + not + have + object + … (“does” ve třetí osobě jednotného čísla) (e.g. I do not have a car.)
 • Záporný tvar slovesa to Have got má následující formu:
  Subject + have/has + not + got + object + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla) (e.g. I have not got a car.)

Například:
— „I do not have a car.“ = Použili jsme Have, protože vyjadřujeme, že něco nevlastníme.
— „I have not got a car.“ = Použili jsme Have, protože vyjadřujeme, že něco nevlastníme.

NOTE: Have má také funkci pomocného slovesa v určitých gramatických časech vyjadřujících aktivity, v takových případech nemůžeme použít Have got. (e.g. I have done it. – I have got done it.)

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book