Unit 4.2

Have a Have got v záporném tvaru

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got je sloveso, které používáme pro vyjádření stavů, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristik lidí a věcí.

Použitím tohoto slovesa v záporném tvaru se popírá něco ohledně podmětu.

Form

Tvary have a have got v přítomném čase prostém mají tuto podobu:

To have

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: v záporném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: v záporném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

 

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I have not got pasta for my lunch.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have a haven’t got používáme, když popíráme, že někdo někoho/něco vlastní. Rovněž je používáme, když mluvíme o vztazích, nemocech a charakteristikách lidí a věcí. Tato slovesa však nejsou zcela zaměnitelná.

To have

 • Lze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

To have got

 • Nelze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti.

Summary

Have a have got v záporném tvaru používáme, když popíráme stavy, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristiky podmětu. Nemůžeme je však používat stejným způsobem.

 • Have lze použít pro vyjádření děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V záporném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje do not have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not have.
 • Have got nelze použít pro vyjádření děje a lze jej použít pouze pro vyjádření přítomnosti. V záporném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje have not got a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has not got.

Například:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m.“ = Použijeme have, protože se jedná o děj.
— „I have not got a car.“ = Použijeme have got, protože se jedná o absenci vlastnictví určité věci.

POZNÁMKA: Have rovněž používáme v určitých gramatických časech jako pomocné sloveso k vyjádření děje. V takových případech nepoužíváme do nebo does a nemůžeme použít have got. („You have not done it.“ / You have not got done it.).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book