Unit 8.2

Nepravidelný komparativ a superlativ


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Komparativ [comparative] používáme k porovnání dvou předmětů, osob nebo dějů, zatímco superlativ [superlative] vyjadřuje nadřazenost jednoho předmětu, osoby či děje.

Některá přídavná jména a příslovce mají nepravidelný komparativ a superlativ [irregular comparative and superlative].

Form

Nepravidelné komparativy a superlativy se neřídí obecným pravidlem pro jejich tvorbu, musíme se je tedy naučit nazpaměť. Těmi nejpoužívanějšími přídavnými jmény a příslovci s nepravidelným komparativem a superlativem jsou:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

 

Example

Komparativ

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlativ

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Nepravidelné komparativy a superlativy používáme stejným způsobem jako ty pravidelné.

Summary

Nepravidelné tvary přídavných jmen/příslovcí v komparativu [comparative] a superlativu [superlative] se netvoří stejným způsobem jako ty pravidelné a je třeba se je naučit nazpaměť.

Těmi nejpoužívanějšími jsou:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Například:
— Komparativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Superlativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License