Unit 8.2

Nepravidelný komparativ a superlativ

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Komparativ [comparative] používáme k porovnání dvou předmětů, osob nebo dějů, zatímco superlativ [superlative] vyjadřuje nadřazenost jednoho předmětu, osoby či děje.

Některá přídavná jména a příslovce mají nepravidelný komparativ a superlativ [irregular comparative and superlative].

Form

Nepravidelné komparativy a superlativy se neřídí obecným pravidlem pro jejich tvorbu, musíme se je tedy naučit nazpaměť. Těmi nejpoužívanějšími přídavnými jmény a příslovci s nepravidelným komparativem a superlativem jsou:

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most

 

Example

Komparativ

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlativ

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Nepravidelné komparativy a superlativy používáme stejným způsobem jako ty pravidelné.

Summary

Nepravidelné tvary přídavných jmen/příslovcí v komparativu [comparative] a superlativu [superlative] se netvoří stejným způsobem jako ty pravidelné a je třeba se je naučit nazpaměť.

Těmi nejpoužívanějšími jsou:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Například:
— Komparativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Superlativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book