Irregular Comparatives and Superlatives

Syntax

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

V některých případech chceme vyjádřit srovnání dvou věcí, osob či událostí a rovnost či nerovnost mezi nimi, nebo nadřazenost jednoho předmětu nad ostatními.

EXTRA: Adverb = Příslovce; Gradability = Stupňovatelnost.

Existují různé stupně porovnání u Adverbs a tuto Gradability lze vyjádřit pomocí příslovečných tvarů v komparativu a superlativu.

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
little little less the least
much much more the most
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest

Tvoříme přidáním přípon -er/-est nebo slov more/most {k nalezení v sekci: Adjectives – Comparative, Adjectives – Superlative}.

Comparative

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlative

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Komparativ používáme, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události. Vyjadřuje rovnost či nerovnost mezi nimi. Se slovy s více než třemi slabikami používáme slovo more. Pro vyjádření srovnání stavíme slovo than před příslovce.

Superlativ používáme, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události. Vyjadřuje nadřazenost jedné z věcí, která má vyšší úroveň určité kvality. Se slovy s více než třemi slabikami používáme slovo most.

Adverbs jsou nezbytné výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Používáme je, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události a vyjádřit rovnost či nerovnost mezi nimi.

(Pro lepší pochopení rozdílu mezi přídavnými jmény v komparativu a superlativu a užití most/more, podívejte se na sekce: Adjectives – Comparative, Adjectives – Superlative)

Pro vyjádření srovnání dvou věcí musíme postavit slovo „than“ před příslovce.

Například:
— „This song is nicer than the first one you made me listen to.“
— „This is the best song that I have listened to.“

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book