Unit 8.2

Irregular Comparatives and Superlatives

Syntax

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

V některých případech chceme vyjádřit srovnání dvou věcí, osob či událostí a rovnost či nerovnost mezi nimi, nebo nadřazenost jednoho předmětu nad ostatními.

EXTRA: Adverb = Příslovce; Gradability = Stupňovatelnost.

Existují různé stupně porovnání u Adverbs a tuto Gradability lze vyjádřit pomocí příslovečných tvarů v komparativu a superlativu.

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

Tvoříme přidáním přípon -er/-est nebo slov more/most {k nalezení v sekci: Adjectives – Comparative, Adjectives – Superlative}.

Comparative

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlative

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Komparativ používáme, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události. Vyjadřuje rovnost či nerovnost mezi nimi. Se slovy s více než třemi slabikami používáme slovo more. Pro vyjádření srovnání stavíme slovo than před příslovce.

Superlativ používáme, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události. Vyjadřuje nadřazenost jedné z věcí, která má vyšší úroveň určité kvality. Se slovy s více než třemi slabikami používáme slovo most.

Adverbs jsou nezbytné výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Používáme je, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události a vyjádřit rovnost či nerovnost mezi nimi.

(Pro lepší pochopení rozdílu mezi přídavnými jmény v komparativu a superlativu a užití most/more, podívejte se na sekce: Adjectives – Comparative, Adjectives – Superlative)

Pro vyjádření srovnání dvou věcí musíme postavit slovo „than“ před příslovce.

Například:
— „This song is nicer than the first one you made me listen to.“
— „This is the best song that I have listened to.“

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book