Present Continuous Negative

Tenses

Present Continuous (nebo progressive) je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí v době promluvy (před, během a po době promluvy)

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že se právě teď něco děje.

EXTRA: Present Continuous = Přítomný čas průběhový.

Present Continuous v záporném tvaru slovesa to eat má následující formu:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

*Pro výjimky se podívejte na sekci Affirmative form of Present Continuous.

 1. Okamžik promluvy
  • I‚m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Dočasné aktivity
  • I‚m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Plánované aktivity
  • I‚m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Změny a tendence
  • I‚m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Stálost událostí
  • I‚m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Present Continuous používáme, když mluvíme o:

 1. Okamžiku promluvy;
 2. Dočasných aktivitách (které budou ukončeny v budoucnosti);
 3. O plánovaných událostech;
 4. Změnách a tendencích;
 5. Stálosti událostí.

Present Continuous (nebo progressive) je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí v době promluvy. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že se právě teď něco děje.

Present Continuous (nebo progressive) ve svém Záporném tvaru má následující formu:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + … (e.g. I am not eating.).

Například:
— „You aren’t eating.“ = V tomto případě používáme Present Continuous, jelikož mluvíme o události, která se neděje, když mluvíme, v okamžiku promluvy.
> „You don’t eat.“ = V tomto případě používáme Present simple, jelikož mluvíme o události, která se pravidelně opakuje či se vždy odehrává v přítomnosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book