Unit 5.2

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí právě teď (před, během a po okamžiku promluvy).

Použitím tohoto času v záporném tvaru popíráme, že se právě teď něco děje.

Form

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Výjimky viz Přítomný čas průběhový v kladném tvaru}.

Example

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I’m not using the dictionary.
 2. Činnosti plánované do budoucna
  • I’m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Změny a tendence
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Stálost v průběhu událostí
  • I’m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • I am not always photocopying worksheets for you!
 5. Dočasné činnosti
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru používáme, když popíráme:

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy;
 2. Činnosti plánované do budoucna;
 3. Změny a tendence;
 4. Stálost v průběhu událostí;
 5. Dočasné činnosti (které budou ukončeny v budoucnosti).

Summary

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] v záporném tvaru používáme, když popíráme situace, které se dějí v rámci okamžiku promluvy.

Když používáme přítomný čas průběhový v záporném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso to be a not a sloveso zakončené na -ing.

Například:
— „He isn’t working on an important project today.“ = Použijeme přítomný čas průběhový k vyjádření děje, který probíhá v okamžiku promluvy (v tu chvíli).
♦ „He doesn’t work on important projects.“ = Použijeme přítomný čas prostý k vyjádření děje, který v přítomnosti probíhá opakovaně nebo stále.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License