Unit 5.2

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí právě teď (před, během a po okamžiku promluvy).

Použitím tohoto času v záporném tvaru popíráme, že se právě teď něco děje.

Form

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Výjimky viz Přítomný čas průběhový v kladném tvaru}.

Example

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I’m not using the dictionary.
 2. Činnosti plánované do budoucna
  • I’m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Změny a tendence
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Stálost v průběhu událostí
  • I’m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • I am not always photocopying worksheets for you!
 5. Dočasné činnosti
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru používáme, když popíráme:

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy;
 2. Činnosti plánované do budoucna;
 3. Změny a tendence;
 4. Stálost v průběhu událostí;
 5. Dočasné činnosti (které budou ukončeny v budoucnosti).

Summary

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] v záporném tvaru používáme, když popíráme situace, které se dějí v rámci okamžiku promluvy.

Když používáme přítomný čas průběhový v záporném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso to be a not a sloveso zakončené na -ing.

Například:
— „He isn’t working on an important project today.“ = Použijeme přítomný čas průběhový k vyjádření děje, který probíhá v okamžiku promluvy (v tu chvíli).
♦ „He doesn’t work on important projects.“ = Použijeme přítomný čas prostý k vyjádření děje, který v přítomnosti probíhá opakovaně nebo stále.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License