Unit 8.1

Příslovce četnosti


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Příslovce [adverbs] jsou výrazy, které fungují jako modifikátory souvětí, vět či různých větných členů. Mohou poskytovat širokou škálu informací.

Příslovce četnosti [adverbs of frequency] používáme, když poskytujeme informace o četnosti určité události.

Form

Příslovce četnosti obvykle stojí za pomocnými slovesy [auxiliary verbs] to be či to have a před jakýmikoli jinými slovesy.

Mívají tyto pozice:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavními příslovci četnosti jsou: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Example

 • always go on holiday to Egypt.
 • never went to Thailand in the end.
 • He often seems to be tired.
 • rarely go to restaurants.
 • He sometimes buys newspapers.
 • usually go to school on time.

Use

Příslovce četnosti používáme, když poskytujeme informace o četnosti určité skutečnosti.

Hlavními příslovci četnosti jsou:

 • Always (vždy);
 • Never (nikdy);
 • Often (často);
 • Rarely (zřídka);
 • Sometimes (někdy);
 • Usually (obvykle).

Summary

Příslovce četnosti [adverbs of frequency] poskytují informace o četnosti určité události.

Hlavními příslovci četnosti jsou: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Když používáme příslovce četnosti, začínáme podmětem, po kterém následuje to be nebo to have a příslovce.
Rovněž můžeme začít podmětem, po kterém následuje příslovce a sloveso.

Například:
— „I’m always at school in the morning.“ = Děj je vyjádřen slovesem to be (always stojí za ním).
— „I always go to school in the mornings.“ = Děj je vyjádřen slovesem to go (always stojí před ním).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License