Unit 8.1

Příslovce četnosti

Introduction

Příslovce [adverbs] jsou výrazy, které fungují jako modifikátory souvětí, vět či různých větných členů. Mohou poskytovat širokou škálu informací.

Příslovce četnosti [adverbs of frequency] používáme, když poskytujeme informace o četnosti určité události.

Form

Příslovce četnosti obvykle stojí za pomocnými slovesy [auxiliary verbs] to be či to have a před jakýmikoli jinými slovesy.

Mívají tyto pozice:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavními příslovci četnosti jsou: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Example

 • always go on holiday to Egypt.
 • never went to Thailand in the end.
 • He often seems to be tired.
 • rarely go to restaurants.
 • He sometimes buys newspapers.
 • usually go to school on time.

Use

Příslovce četnosti používáme, když poskytujeme informace o četnosti určité skutečnosti.

Hlavními příslovci četnosti jsou:

 • Always (vždy);
 • Never (nikdy);
 • Often (často);
 • Rarely (zřídka);
 • Sometimes (někdy);
 • Usually (obvykle).

Summary

Příslovce četnosti [adverbs of frequency] poskytují informace o četnosti určité události.

Hlavními příslovci četnosti jsou: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Když používáme příslovce četnosti, začínáme podmětem, po kterém následuje to be nebo to have a příslovce.
Rovněž můžeme začít podmětem, po kterém následuje příslovce a sloveso.

Například:
— „I’m always at school in the morning.“ = Děj je vyjádřen slovesem to be (always stojí za ním).
— „I always go to school in the mornings.“ = Děj je vyjádřen slovesem to go (always stojí před ním).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License