Unit 8.1

Adverbs of Frequency

Adverbs

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

Ta, která dodávají informaci ohledně frekvence/četnosti nějaké události se nazývají Adverbs of Frequency.

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Adverbs of Frequency = Příslovce Četnosti.

The structure of adverbs of frequency is as follows:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Příslovce obvykle stojí za pomocnými slovesy „to be“ či „to have“ („I‘m rarely at home“) a před dalšími slovesy (I rarely go to the dentist):

 • Never (nikdy);
 • Rarely (zřídka);
 • Sometimes (někdy);
 • Often (často);
 • Usually (obvykle);
 • Always (vždy).

Adverbs jsou nezbytné výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. V angličtině existují Adverbs of Frequency, které poskytují dodatečnou informaci ohledně frekvence dané situace.

Hlavními příslovce četnosti jsou: Never, rarely, sometimes, often, usually a always.

Například:
— „I never go to school on Sundays.“ = Zde je aktivita vyjádřena slovesem to go (nikoliv „to be“ nebo „to have“), takže mu příslovce předchází (adverb + verbto go“).
— „I‘m always at school in the morning.“ = Zde je aktivita vyjádřena slovesem to be, takže příslovce stojí až za ním (verbto be“ + adverb).
— „She never eats so much.“ = Zde je aktivita vyjádřena slovesem to eat (nikoliv „to be“ nebo „to have“), takže mu příslovce předchází (Adverb + verbto eat„).
— „She usually buys shoes.“ = Zde je aktivita vyjádřena slovesem to buy (nikoliv „to be“ nebo „to have“), takže mu příslovce předchází (Adverb + verbto buy„).

NOTE: Adverbs vždy stojí za pomocným slovesem (to be, nebo to have), ale před jakýmkoliv jiným slovesem.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book