Present Simple Interrogative

Tenses

Present Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se pravidelně opakují, nebo trvají.

Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme na otázky.

EXTRA: Present Simple = Přítomný Čas Prostý.

Tázací tvar slovesa to travel má následující formu*:
Do/does + subject + verb + …? („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

*Výjimka: sloveso“to be“.

Třetí osobu jednotného čísla tvoří: Třetí osoba jednotného čísla slovesa to do (=does) + podmět + základní tvar slovesa, které časujeme ( v tomto případě “to travel”) + otazník (?).

 1. Plánovaná budoucnost
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2. Rozvrhy a řády
  • Does the train leave at 7 o‘ clock?
  • Does the match start at 9 o‘ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3. Zvyky/rutiny
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4. Fakta
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Trvalé stavy (přítomné)
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Sliby atd.
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Ptaní se na směr a instrukce.
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Ukončené činnosti, které proběhly v okamžiku promluvy.
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. Neformální vyprávění
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Přítomný čas prostý používáme, když se ptáme na:

 1. Plánovanou budoucnost (naplánované události s přesným časem);
 2. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti opakuje);
 4. Fakta (věci, které jsou obecně dané);
 5. Trvalé stavy (něco, co se již nějakou dobu děje a bude se dít i v budoucnosti);
 6. Sliby;
 7. Instrukce (příkazy);
 8. Ukončené činnosti, které proběhly v okamžiku promluvy (e.g. komentování);
 9. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh).

Present Simple používáme, když mluvíme o událostech, které se pravidelně, opakovaně či trvale dějí. Užitím jeho Tázacího tvaru můžeme tvořit otázky.

Present Simple v jeho Tázacím tvaru má následující formu:
Do/does + subject + verb + …? (e.g. Does he work on Tuesdays?) („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Například:
— „Does he work on Tuesdays?“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož se ptáme na opakující se situaci.
— „Do you live in a small flat?“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož se ptáme na trvalou situaci.
— „Does the train leave at 6?“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož se ptáme na jízdní řád.
— „Does the water boil at 100 degrees Celsius?“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož se ptáme na obecný fakt.

NOTE: Nikdy nepoužíváme „do“ ve třetí osobě jednotného čísla při tvoření Přítomného času prostého v Tázacím tvaru, vždy je to „does“.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book