Unit 1.2

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru

Introduction

Přítomný čas prostý [present simple] je gramatický čas, který používáme pro vyjádření trvalých situací či událostí, které se pravidelně opakují nebo se dějí pořád.

Použitím tohoto času v tázacím tvaru [interrogative form] se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru má tuto strukturu:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: ve třetí osobě jednotného čísla se do mění na does;
 • Sloveso: základní tvar slovesa je stejný (beze změn);
 • Nepravidelné sloveso to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

 

Example

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy
  • Does the taxi driver disappear?
 2. Fakta
  • Do teachers perform an important role in society?
 3. Zvyky/rutiny
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to the cinema too much?
 4. Neformální vyprávění
  • Does the housewife transform into a princess?
 5. Instrukce
  • How do I get to the supermarket?
  • How do I update the new apps?
  • Do you have any advice?
 6. Trvalé situace
  • Do I live in Russia?
  • Does she work in a police station?
  • Did the doctor study English?
 7. Plánovaná budoucnost
  • Do I start my new job on 17th June?
  • Does the exam period end on 19th December?
  • Does Emily’s plane land in 2 hours, or 3?
 8. Sliby…
  • Do you promise to buy me a new phone?
 9. Rozvrhy a řády
  • Does the train leave at 7 o’ clock?

Use

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na:

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy (komentáře);
 2. Fakta (věci, které jsou obecně pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti děje opakovaně);
 4. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh);
 5. Instrukce (příkazy);
 6. Trvalé situace (které se již nějakou dobu dějí a budou se dít i v budoucnosti);
 7. Plánovaná budoucnost (naplánované události s přesným datem);
 8. Sliby;
 9. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem).

Summary

Přítomný čas prostý [present simple] v tázacím tvaru [interrogative form] používáme, když se ptáme na situace, které se dějí pravidelně, opakovaně či stále.

Když používáme přítomný čas prostý v tázacím tvaru, začínáme do, po kterém následuje podmět a základní tvar slovesa (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does.

Například:
— „Do you work on important projects?“ = Věta je v přítomném čase prostém v tázacím tvaru, takže začneme do a použijeme základní tvar slovesa to work (work).
— „Does she work on important projects?“ =  Podmětem je she, takže začneme does a použijeme základní tvar slovesa to work (work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tím pádem se neřídí obecnými pravidly pro vytváření tázacího tvaru. Při vytváření otázek jej stavíme na začátek věty.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.