Unit 1.2

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přítomný čas prostý [present simple] je gramatický čas, který používáme pro vyjádření trvalých situací či událostí, které se pravidelně opakují nebo se dějí pořád.

Použitím tohoto času v tázacím tvaru [interrogative form] se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru má tuto strukturu:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: ve třetí osobě jednotného čísla se do mění na does;
 • Sloveso: základní tvar slovesa je stejný (beze změn);
 • Nepravidelné sloveso to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

 

Example

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy
  • Does the taxi driver disappear?
 2. Fakta
  • Do teachers perform an important role in society?
 3. Zvyky/rutiny
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to the cinema too much?
 4. Neformální vyprávění
  • Does the housewife transform into a princess?
 5. Instrukce
  • How do I get to the supermarket?
  • How do I update the new apps?
  • Do you have any advice?
 6. Trvalé situace
  • Do I live in Russia?
  • Does she work in a police station?
  • Did the doctor study English?
 7. Plánovaná budoucnost
  • Do I start my new job on 17th June?
  • Does the exam period end on 19th December?
  • Does Emily’s plane land in 2 hours, or 3?
 8. Sliby…
  • Do you promise to buy me a new phone?
 9. Rozvrhy a řády
  • Does the train leave at 7 o’ clock?

Use

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na:

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy (komentáře);
 2. Fakta (věci, které jsou obecně pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti děje opakovaně);
 4. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh);
 5. Instrukce (příkazy);
 6. Trvalé situace (které se již nějakou dobu dějí a budou se dít i v budoucnosti);
 7. Plánovaná budoucnost (naplánované události s přesným datem);
 8. Sliby;
 9. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem).

Summary

Přítomný čas prostý [present simple] v tázacím tvaru [interrogative form] používáme, když se ptáme na situace, které se dějí pravidelně, opakovaně či stále.

Když používáme přítomný čas prostý v tázacím tvaru, začínáme do, po kterém následuje podmět a základní tvar slovesa (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does.

Například:
— „Do you work on important projects?“ = Věta je v přítomném čase prostém v tázacím tvaru, takže začneme do a použijeme základní tvar slovesa to work (work).
— „Does she work on important projects?“ =  Podmětem je she, takže začneme does a použijeme základní tvar slovesa to work (work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tím pádem se neřídí obecnými pravidly pro vytváření tázacího tvaru. Při vytváření otázek jej stavíme na začátek věty.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License