Compound Nouns

Nouns

Compound Noun je podstatné jméno tvořeno dvěma a více existujícími slovy, která v kombinaci tvoří slovo nové.

EXTRA: Compound Noun = Složená Podstatná Jména.

Zde vidíme seznam nejběžnějších Compound Noun:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper
  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Každá část Compound Noun má svůj vlastní význam. Po spojení těchto částí utvoříme nové slovo zároveň s novým významem.

Compound Noun je podstatné jméno, které je složeno ze dvou a více slov.

Každá část složeného slova má svůj vlastní význam a v kombinaci tvoří význam úplně nový.

airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Například:
Bed (= místo odpočinku) + room (= prostor ohraničený zdmi) = Bedroom (= prostor s postelí, kde se odpočívá).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book