Unit 3.1

Složená podstatná jména

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Složené podstatné jméno [compound noun] je podstatné jméno tvořené kombinací slov.

Form

Složené podstatné jméno je podstatné jméno vytvořené ze dvou a více existujících slov, která v kombinaci tvoří zcela nové podstatné jméno.

Ta nejběžnější složená podstatná jména jsou:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • Air + Port ⇒ I am waiting for you at the airport.
  • Black + board ⇒ A blackboard is a board often used in schools.
  • Foot + Ball ⇒ You need a ball to play football.

Use

Složená podstatná jména používáme k vytváření nových slov s novým významem.

Summary

Složené podstatné jméno [compound noun] je podstatné jméno, které je vytvořené z dvou či více slov a má nový význam.

Ta nejběžnější jsou: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Například:
Bed (místo odpočinku) + room (prostor ohraničený zdmi) → Bedroom (prostor s postelí, který se využívá k odpočinku).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises