Unit 5.1

Can: Modální sloveso vyjadřující schopnost


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Modální sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], které samo o sobě nemá žádný význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mění jeho význam a poskytuje nám více informací o činnosti, kterou toto vyjadřuje.

Sloveso can je modální sloveso, které se používá k vyjádření schopnosti nebo příležitosti, k vyjádření možnosti či nemožnosti průběhu určité události/činnosti a k prosbě o povolení a jeho udělení.

Form

Modální sloveso can se používá jako pomocné sloveso a má tři tvary:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + cannot + verb + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je can’t;
 • Can je výjimkou co se týče tvoření záporného tvaru a píše se dohromady s not: cannot (can not je špatně).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Tázací tvar

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Schopnosti
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Obecné pravdy
  • Parks can be dangerous.
 3. Nabídky
  • Can we help you and your husband?
 4. Příležitosti
  • We can stay at his place for a week!
 5. Povolení
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. Možnosti
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Výčitky
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Žádosti
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Can používáme, když vyjadřujeme:

 1. Schopnosti: když jsme schopni něco udělat;
 2. Obecné pravdy: když mluvíme o věcech, které jsou obvykle pravda;
 3. Nabídky: když něco nabízíme;
 4. Příležitosti: když vyjadřujeme možnost něco udělat;
 5. Povolení: když žádáme o povolení a když jej udělujeme;
 6. Možnosti: když mluvíme o možných situacích;
 7. Výčitky: když vyjadřujeme nesouhlas s tím, co někdo dělá;
 8. Žádosti: když o něco žádáme.

Summary

Modální sloveso [modal verb] can používáme k vyjádření schopnosti, nabídky, žádosti, možnosti, příležitosti, povolení, výčitky a obecné pravdy.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje can a sloveso.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje cannot a sloveso.
 • Tázací tvar: Začínáme can, po kterém následuje podmět a sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „She can play the piano.“
— Záporný tvar: „She can’t play the piano.“
— Tázací tvar: „Can she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License