Can: Modals of Ability

Modal Verbs

Sloveso Can je Modal Verb, které se užívá k vyjádření schopnosti či příležitosti, když mluvíme o tom, zda je možné nebo nemožné aby se určitá událost či aktivita uskutečnila a ptáme se jím na povolení, také ho jím dáváme.

EXTRA: Modal Verb = Způsobovým slovesem.

Modální sloveso Can se používá jako pomocné sloveso a má tři formy:

Affirmative

Kladný tvar slovesa can má následující formu:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Negative

Záporný tvar slovesa can má následující formu:
Subject + cannot + verb + …

Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

*sloveso can je výjimkou ve tvoření záporných tvarů a píše se dohromady s „not“: cannot (can not není gramaticky správné)

Interrogative

Tázací tvar slovesa can má následující formu:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?
 1. Schopnost
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Offer
  • Can we help you and your husband?
 3. Žádost
  • Can you open the window, please?
 4. Možnost
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Příležitost
  • We can stay at his place for a week!
 6. Povolení
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Reproach
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. General truth
  • Parks can be dangerous.

Can používáme, když mluvíme o:

 1. Schopnostech;
 2. Možnostech;
 3. Žádostech;
 4. Povoleních;
 5. Příležitostech.

Modal Verb Can používáme k vyjádření schopnosti či příležitosti. Můžeme je použít ve všech třech formách (Kladná, záporná, tázací).

 • Affirmative: Subject + can + verb + …
 • Negative: Subject + cannot + verb + …
 • Interrogative: Can + subject + verb + …?

Například:
AffirmativeShe can play the piano.“ = Toto je kladný tvar slovesa a potvrzuje něco o podmětu, v tomto případě, schopnost něco dělat.
Negative: „She can’t play the piano.“ = Toto je záporný tvar slovesa a popírá něco o podmětu, v tomto případě, schopnost něco dělat.
Interrogative: „Can she play the piano?“ = Toto je tázací tvar slovesa a ptá se na něco o podmětu, v tomto případě, na schopnost něco dělat.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book