Unit 5.1

Can: Modální sloveso vyjadřující schopnost


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modální sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], které samo o sobě nemá žádný význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mění jeho význam a poskytuje nám více informací o činnosti, kterou toto vyjadřuje.

Sloveso can je modální sloveso, které se používá k vyjádření schopnosti nebo příležitosti, k vyjádření možnosti či nemožnosti průběhu určité události/činnosti a k prosbě o povolení a jeho udělení.

Form

Modální sloveso can se používá jako pomocné sloveso a má tři tvary:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + cannot + verb + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je can’t;
 • Can je výjimkou co se týče tvoření záporného tvaru a píše se dohromady s not: cannot (can not je špatně).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Tázací tvar

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Schopnosti
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Obecné pravdy
  • Parks can be dangerous.
 3. Nabídky
  • Can we help you and your husband?
 4. Příležitosti
  • We can stay at his place for a week!
 5. Povolení
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. Možnosti
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Výčitky
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Žádosti
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Can používáme, když vyjadřujeme:

 1. Schopnosti: když jsme schopni něco udělat;
 2. Obecné pravdy: když mluvíme o věcech, které jsou obvykle pravda;
 3. Nabídky: když něco nabízíme;
 4. Příležitosti: když vyjadřujeme možnost něco udělat;
 5. Povolení: když žádáme o povolení a když jej udělujeme;
 6. Možnosti: když mluvíme o možných situacích;
 7. Výčitky: když vyjadřujeme nesouhlas s tím, co někdo dělá;
 8. Žádosti: když o něco žádáme.

Summary

Modální sloveso [modal verb] can používáme k vyjádření schopnosti, nabídky, žádosti, možnosti, příležitosti, povolení, výčitky a obecné pravdy.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje can a sloveso.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje cannot a sloveso.
 • Tázací tvar: Začínáme can, po kterém následuje podmět a sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „She can play the piano.“
— Záporný tvar: „She can’t play the piano.“
— Tázací tvar: „Can she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License