Adverbs of Degree

Adverbs

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

Ta, která dodávají informaci ohledně míry nějaké události či přídavného jména se nazývají Adverbs of Degree či Intensifiers.

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Adverbs of Degree = Příslovce Míry; Intensifiers = Zesilující Částice.

Their positions are:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Adverbs of Degree se užívají jako zesilující částice. Zde vidíme jejich příklady ve vzestupném pořadí: almost, too, quite, very.

V některých případech příslovce vytvoříme přidáním -ly k přídavnému jménu.

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

V některých případech příslovce vytvoříme přidáním -ly k přídavnému jménu.

Příslovce obvykle stojí za pomocnými slovesy “to be” či “to have” (“I’m rarely at home”) a před dalšími slovesy (I rarely go to the dentist):

 • Almost (téměř);
 • Too (moc, více, než je třeba);
 • Quite (docela);
 • Extremely (nesmírně);
 • Fully (zcela);
 • Very (velmi).

Adverbs jsou nezbytné výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. V angličtině existují Adverbs of Degree nebo Intensifiers, které poskytují dodatečnou informaci ohledně míry dané situace.

Hlavní příslovce míry jsou: Almost, too, quite, extremely, fully and very.

Například:
— „I’m extremely confused.“ = Zde je aktivita vyjádřena slovesem to be, takže příslovce stojí až za ním. (verb „to be“ + příslovce)

NOTE: Příslovce vždy stojí za pomocným slovesem (to be, nebo to have), ale před jakýmkoliv jiným slovesem.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book