Unit 8.1

Příslovce míry


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Příslovce [adverbs] jsou výrazy, které fungují jako modifikátory souvětí, vět či různých větných členů. Mohou poskytovat širokou škálu informací.

Příslovce míry [adverbs of degree] používáme, když poskytujeme informace o intenzitě určitého děje či přídavného jména.

Form

Příslovce míry obvykle stojí za pomocnými slovesy [auxiliary verbs] to be či to have a před jakýmikoli jinými slovesy.

Mívají tyto pozice:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavními příslovci míry jsou: almost, extremely, fully, quite, too a very.

V některých případech je možno tyto příslovce vytvořit přidáním -ly k přídavnému jménu: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Příslovce míry používáme, když vyjadřujeme intenzitu určitého děje, přídavného jména nebo jiného příslovce.

Hlavními příslovci míry jsou:

 • Almost (téměř);
 • Extremely (nesmírně);
 • Fully (zcela);
 • Quite (docela);
 • Too (moc, příliš);
 • Very (velmi).

Summary

Příslovce míry [adverbs of degree] poskytují informace o intenzitě určitého děje, přídavného jména nebo jiného příslovce. Obvykle stojí za pomocnými slovesy to be či to have a před jakýmikoli jinými slovesy.

Hlavními příslovci míry jsou: almost, toovery, quite, extremely a fully.

Když používáme příslovce míry, začínáme podmětem, po kterém následuje to be nebo to have a příslovce.
Rovněž můžeme začít podmětem, po kterém následuje příslovce a sloveso.

Například:
— „I’m extremely confused.“ = Děj je vyjádřen slovesem to be.
— „The glass is extremely full.“ = Děj je vyjádřen slovesem to be.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License