Unit 8.1

Příslovce míry

Introduction

Příslovce [adverbs] jsou výrazy, které fungují jako modifikátory souvětí, vět či různých větných členů. Mohou poskytovat širokou škálu informací.

Příslovce míry [adverbs of degree] používáme, když poskytujeme informace o intenzitě určitého děje či přídavného jména.

Form

Příslovce míry obvykle stojí za pomocnými slovesy [auxiliary verbs] to be či to have a před jakýmikoli jinými slovesy.

Mívají tyto pozice:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavními příslovci míry jsou: almost, extremely, fully, quite, too a very.

V některých případech je možno tyto příslovce vytvořit přidáním -ly k přídavnému jménu: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Příslovce míry používáme, když vyjadřujeme intenzitu určitého děje, přídavného jména nebo jiného příslovce.

Hlavními příslovci míry jsou:

 • Almost (téměř);
 • Extremely (nesmírně);
 • Fully (zcela);
 • Quite (docela);
 • Too (moc, příliš);
 • Very (velmi).

Summary

Příslovce míry [adverbs of degree] poskytují informace o intenzitě určitého děje, přídavného jména nebo jiného příslovce. Obvykle stojí za pomocnými slovesy to be či to have a před jakýmikoli jinými slovesy.

Hlavními příslovci míry jsou: almost, toovery, quite, extremely a fully.

Když používáme příslovce míry, začínáme podmětem, po kterém následuje to be nebo to have a příslovce.
Rovněž můžeme začít podmětem, po kterém následuje příslovce a sloveso.

Například:
— „I’m extremely confused.“ = Děj je vyjádřen slovesem to be.
— „The glass is extremely full.“ = Děj je vyjádřen slovesem to be.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License