Unit 7.1

How Many and How Much

Syntax

How much je větná konstrukce, kterou používáme, když se ptáme na množství Uncountable Nouns a How many používáme, když se ptáme na množství Countable Nouns.

EXTRA: How much/How many? = Kolik; Uncountable Nouns = Nepočitatelných Podstatných Jmen; Countable Nouns = Počitatelných Podstatných Jmen.

How many?
How many + countable noun + …?

How much?
How much + uncountable noun + …?

 • How many?
  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?
 • How much?
  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

How many? používáme s Countable Nouns, když se ptáme na množství a lze použít jak s jednotnými, tak množnými tvary. Když se ptáme How many? vždy používáme množný tvar podstatného jména v otázce.

How much? používáme s Uncountable Nouns, když se ptáme na množství a lze použít pouze s jednotnými tvary.

How much? a How many? používáme, když se ptáme na množství určitých předmětů

How many? používáme s Countable Nouns, když se ptáme na množství a lze použít jak s jednotnými, tak množnými tvary.

 • The structure is as follows:
  How many + countable noun + …?

How much? používáme s Uncountable Nouns, když se ptáme na množství a lze použít pouze s jednotnými tvary. How much můžeme použít, když se ptáme na cenu.

 • The structure is as follows:
  How much + uncountable noun + …?

Například:
How many?: “How many cars can you see.” = Používáme How many, protože cars (podstatné jméno) je počitatelné.
How much?: “How much time do you need to park the car.” = Používáme How much, protože slovo time (podstatné jméno) je nepočitatelné.

NOTE: Když se ptáme How many? v otázce vždy používáme množný tvar podstatného jména.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book