Unit 7.1

How many a how much

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

How many používáme, když se ptáme na množství počitatelných podstatných jmen.

How much používáme, když se ptáme na množství nepočitatelných podstatných jmen.

{Viz Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, úroveň A1}.

Form

Když se ptáme how many?, v otázce vždy používáme podstatné jméno v množném čísle:
How many + countable noun + …?

Když se ptáme how much?, v otázce vždy používáme podstatné jméno v jednotném čísle:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

How many? používáme s počitatelnými podstatnými jmény a how much? s nepočitatelnými podstatnými jmény, když se ptáme na množství, počet nebo rozměry předmětu.

Summary

How many…? používáme s počitatelnými podstatnými jmény – a to pouze v množném čísle – ke zjištění množství, počtu nebo rozměrů předmětu.

How much…? používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény – a to pouze v jednotném čísle – ke zjištění množství, počtu nebo rozměrů předmětu.

Například:
— „How many hours do you need to park the car?“ = Použijeme how many…?, protože podstatné jméno hours je počitatelné.
— „How much time do you need to park the car?“ = Použijeme how much…?, protože podstatné jméno time je nepočitatelné.

POZNÁMKA: Když se ptáme how many…?, v otázce vždy používáme podstatné jméno v množném čísle. How much? můžeme použít při zjišťování ceny.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book