Unit 7.1

How many a how much

Introduction

How many používáme, když se ptáme na množství počitatelných podstatných jmen.

How much používáme, když se ptáme na množství nepočitatelných podstatných jmen.

{Viz Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, úroveň A1}.

Form

Když se ptáme how many?, v otázce vždy používáme podstatné jméno v množném čísle:
How many + countable noun + …?

Když se ptáme how much?, v otázce vždy používáme podstatné jméno v jednotném čísle:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

How many? používáme s počitatelnými podstatnými jmény a how much? s nepočitatelnými podstatnými jmény, když se ptáme na množství, počet nebo rozměry předmětu.

Summary

How many…? používáme s počitatelnými podstatnými jmény – a to pouze v množném čísle – ke zjištění množství, počtu nebo rozměrů předmětu.

How much…? používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény – a to pouze v jednotném čísle – ke zjištění množství, počtu nebo rozměrů předmětu.

Například:
— „How many hours do you need to park the car?“ = Použijeme how many…?, protože podstatné jméno hours je počitatelné.
— „How much time do you need to park the car?“ = Použijeme how much…?, protože podstatné jméno time je nepočitatelné.

POZNÁMKA: Když se ptáme how many…?, v otázce vždy používáme podstatné jméno v množném čísle. How much? můžeme použít při zjišťování ceny.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises


License