Unit 7.1

How Many un How Much

Introduction

How many izmanto, lai uzdotu jautājumus par saskaitāmo lietvārdu [countable noun] skaitu.

How much izmanto, lai uzdotu jautājumus par nesaskaitāmo lietvārdu [uncountable noun] skaitu.

{skatīties Countable and uncountable nouns, A1 līmenis}.

Form

Izmantojot how many?, jautājumā vienmēr lieto lietvārdu daudzskaitlī.
How many + countable noun + …?

Izmantojot how much?, jautājumā vienmēr lieto lietvārdu vienskaitlī.
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?

How much?

  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

How many? izmanto ar saskaitāmiem lietvārdiem, lai noskaidrotu priekšmetu skaitu vai daudzumu.

How much? izmanto ar nesaskaitāmiem lietvārdiem, lai noskaidrotu priekšmeta lielumu.

Summary

How many…? ar saskaitāmiem lietvārdiem [countable nouns] gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī lieto, lai noskaidrotu priekšmetu daudzumu vai skaitu. Izmantojamā formula:
How many + countable noun + …?

How much…? ar nesaskaitāmiem lietvārdiem [uncountable nouns] lieto tikai vienskaitļa formā, lai noskaidrotu priekšmeta lielumu. Izmantojamā formula:
How much + uncountable noun + …?

Piemēram:
— How many…?: “How many hours do you need to park the car? = Izmantojam how many…?, jo hours ir saskaitāms lietvārds.
— How much…?: “How much time do you need to park the car?” = Izmantojam how much…?, jo time ir nesaskaitāms lietvārds.

PIEZĪME: Jautājot how many…?, jautājumā vienmēr izmanto lietvārdu daudzskaitļa formā. Var izmantot how much…?, lai uzzinātu cenu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


Licence