Unit 6.1

Past Simple nolieguma formā

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, notikumus un darbības, kas notika pagātnē.

Nolieguma [negative] formā darbības vārds noliedz kaut ko par priekšmetu.

Form

Kārtniem [regular] un nekārtniem* [irregular] darbības vārdiem laikā past simple ir sekojoša formula:
Subject + did + not + verb + …

  • Did ir pagātnes forma darbības vārdam do.
  • Saīsinātā forma nolieguma formai ir didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Nekārtniem darbības vārdiem jautājuma un nolieguma formā ir tāda paša, kā kārtniem darbības vārdiem.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Nolieguma formu laikā past simple izmanto, lai noliegtu:

  1. Īslaicīgas pabeigtas darbības un notikumus, kas nenotika;
  2. Ilglaicīgas pabeigtas situācijas, kas nenotika;
  3. Atkārtotus notikumus un paradumus, kas nenotika pagātnes laikā;
  4. Pagātnes notikumus, kas nenotika, un kopā ar tādiem laika izteicieniem, kā: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Laiku past simple nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu situācijas, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Izmantojamā formula:
Subject + did + not + verb + …

Piemēram:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Izmantojam past simple, lai runātu par pagātnes notikumu, kas nenotika.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu