Unit 6.1

Past Simple nolieguma formā

Tenses - 2 minutes

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, notikumus un darbības, kas notika pagātnē.

Nolieguma [negative] formā darbības vārds noliedz kaut ko par priekšmetu.

Form

Kārtniem [regular] un nekārtniem* [irregular] darbības vārdiem laikā past simple ir sekojoša formula:
Subject + did + not + verb + …

  • Did ir pagātnes forma darbības vārdam do.
  • Saīsinātā forma nolieguma formai ir didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Nekārtniem darbības vārdiem jautājuma un nolieguma formā ir tāda paša, kā kārtniem darbības vārdiem.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Nolieguma formu laikā past simple izmanto, lai noliegtu:

  1. Īslaicīgas pabeigtas darbības un notikumus, kas nenotika;
  2. Ilglaicīgas pabeigtas situācijas, kas nenotika;
  3. Atkārtotus notikumus un paradumus, kas nenotika pagātnes laikā;
  4. Pagātnes notikumus, kas nenotika, un kopā ar tādiem laika izteicieniem, kā: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Laiku past simple nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu situācijas, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Izmantojamā formula:
Subject + did + not + verb + …

Piemēram:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Izmantojam past simple, lai runātu par pagātnes notikumu, kas nenotika.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu

Copy link