Unit 9.2

Piederības vietniekvārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās.

Piederības vietniekvārdi [possessive pronouns] ir noteicēji, kurus izmanto, lai parādītu kādas lietas piederību kādam.

Form

Piederības vietniekvārdus izmanto lietvārdu vietā. Artikuli un citi noteicēji netiek izmantoti pirms vietniekvārdiem.

Piederības vietniekvārdi ir:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Piederības vietniekvārdus izmanto, lai parādītu kaut kā piederību kādam, kā arī lai izvairītos no lietvārdu atkārtošanās.

Summary

Piederības vietniekvārdus [possessive pronouns] izmanto, lai izteiktu kaut kā piederību cilvēkam vai dzīvniekam. Tos var atšķirt pēc skaita un dzimtes, kā arī tos izmanto lietvārdu vietā, lai izvairītos no to atkārtošanās.

Tie ir: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Piemēram:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine aizstāj citu teikuma locekli (tas ir piederības vietniekvārds [pronoun]).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my apraksta citu teikuma locekli (tie ir piederības īpašības vārdi [adjectives]).

PIEZĪME: Noteicējus nedrīkst izmantot pirms vietniekvārdiem [pronouns].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence