Unit 9.2Piederības vietniekvārdi

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās.

Piederības vietniekvārdi [possessive pronouns] ir noteicēji, kurus izmanto, lai parādītu kādas lietas piederību kādam.

Form

Piederības vietniekvārdus izmanto lietvārdu vietā. Artikuli un citi noteicēji netiek izmantoti pirms vietniekvārdiem.

Piederības vietniekvārdi ir:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Piederības vietniekvārdus izmanto, lai parādītu kaut kā piederību kādam, kā arī lai izvairītos no lietvārdu atkārtošanās.

Summary

Piederības vietniekvārdus [possessive pronouns] izmanto, lai izteiktu kaut kā piederību cilvēkam vai dzīvniekam. Tos var atšķirt pēc skaita un dzimtes, kā arī tos izmanto lietvārdu vietā, lai izvairītos no to atkārtošanās.

Tie ir: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Piemēram:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine aizstāj citu teikuma locekli (tas ir piederības vietniekvārds [pronoun]).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my apraksta citu teikuma locekli (tie ir piederības īpašības vārdi [adjectives]).

PIEZĪME: Noteicējus nedrīkst izmantot pirms vietniekvārdiem [pronouns].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu