Unit 2.1

Sieviešu dzimtes lietvārdu veidošana


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Sieviešu [feminine] dzimtes lietvārda formu var izveidot no lietvārda vīriešu dzimtē, ja cilvēks, par kuru tiek runāts, ir sieviete.

Form

Sieviešu dzimtes lietvārdus [feminine nouns] var izveidot no vīriešu dzimtes lietvārdiem, pievienojot tiem piedēkli. Dažādi veidi, kā tos var veidot:

Kārtas

Vairākos gadījumos sieviešu dzimtes formu var iegūt, pievienojot –ess vīriešu dzimtes vārdam.

Masculine Feminine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Nekārtas

Bieži var sastapties arī ar dažiem izņēmumiem:

  • Lietvārdi ar piedēkli –tor vai –ter: mainās uz –tr un pievienojas –ess;
Masculine Feminine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Lietvārdi ar piedēkli –e: pievienojas –ss;
Masculine Feminine
Prince Princess
  • Lietvārdi ar piedēkli ar uzsvērtu patskani [stressed vowel] + līdzskanis [consonant]: divkāršo līdzskani [double the consonant] un pievienojas –ess.
Masculine Feminine
God Goddess

Example

Kārtas

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nekārtas

Lietvārdi ar piedēkļiem -tor vai -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Lietvārdi ar piedēkli -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Lietvārdi, kas beidzas ar uzsvērtu patskani pēc līdzskaņa

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Sieviešu dzimtes vārdu veido, ja cilvēks, par kuru runā, ir sieviete un lietvārdam ir sieviešu dzimtes forma.

Ir izņēmumi un vārdi, kas var nesekot šiem likumiem, tos vajag iemācīties.

Summary

Ir iespējams iegūt sieviešu [feminine] dzimtes lietvārdu no šī vārda vīriešu [masculine] dzimtē. Vairākos gadījumos to ir iespējams izdarīt, vienkārši pievienojot -ess.

Piemēram:
— Kārtas: “Lion” ⇒ “Lioness” = Pievienojam -ess.

Tomēr ir daži izņēmumi [irregularities], veidojot sieviešu [feminine formation] dzimtes vārdus, tie ir atkarīgi no lietvārda galotnes.

Piemēram:
— Ar piedēkli -tor vai -ter: “Conductor“⇒ “Conductress” = Mainām –tor uz –tr un pievienojam -ess.
— Ar piedēkli -e: “Prince” ⇒ “Princess” = Pievienojam -ss.
— Ar piedēkli stressed vowel + consonant: “God” ⇒ “Goddess” = Divkāršojam līdzskani -d un pievienojam -ess.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence